Economie

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   De Raad op Pad in Heino (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Verkeersstudie Bereikbaarheid centrum Raalte (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel inrichting en financiële bijdrage knooppunt Raalte (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel Verkeersstudie Bereikbaarheid centrum Raalte Vaststellen raadsvoorstel inrichting en financiële bijdrage knooppunt Raalte   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel route gevaarlijke stoffen (hamerstuk) De Raad op Pad in Lierderholthuis (bespreekstuk) Vaststellen nieuwe verordening reclamebelasting 2017, intrekken parkeerverordening 2003 en verordening parkeerbelastingen 2017 (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda

Verkenning ‘bereikbaarheid centrum Raalte’

Maatregelenpakket samen met Raalter ondernemers opstellen Internetaankopen, lastige economische omstandigheden, vergrijzing maken dat de detailhandel het moeilijker heeft gekregen. Dit was reden voor de gemeente om in overleg met het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) in beeld te brengen welke maatregelen gewenst zijn om het centrum van Raalte aantrekkelijker te maken voor de winkelende bezoeker. Eén…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel route gevaarlijke stoffen (hamerstuk) Vaststellen nieuwe verordening reclamebelasting 2017, intrekken parkeerverordening 2003 en verordening parkeerbelastingen 2017 (bespreekstuk) Informatienotitie evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Afschaffen betaald parkeren Raalte

Vanaf maandag 3 april gratis parkeren in Raalte Blauwe belijning en bebording april geregeld Vanaf maandag 3 april 2017 kan iedereen in Raalte gratis parkeren. Hoewel niet meer betaald hoeft te worden voor het parkeren, is er in de maand april nog sprake van een overgangsfase om de verandering naar het gratis parkeren te kunnen…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie gemeentelijke belastingen (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Verkeersveiligheid Heuvelweg Luttenberg (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Eenmalige investeringssubsidie t Asspel en De Schalm (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Afwijken bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 17 Raalte (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Deelname Sallandse Dialoog (bespreekstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Ondernemers en Gemeente Raalte versterken winkellandschap

Ondernemers en gemeente gaan samen voor de dorpen Raalte, Heino en Heeten een plan van aanpak opstellen om het winkellandschap te versterken en zo het centrum aantrekkelijk te houden. De aftrap vindt plaats in mei 2017 met het ondertekenen van de RetailDeal door wethouder Jacques van Loevezijn namens de gemeente Raalte en Minister Kamp van…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststelling Bestemmingsplan voormalige Mariaschool Heino (hamerstuk) Vaststelling Verordening heffing en invordering ozb 2017 (hamerstuk) Vastelling Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (hamerstuk) Vaststelling afschaffen betaald parkeren (bespreekstuk) Vaststelling Initiatief voorstel D66 Burgerraadsleden (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de…

Lees meer »