GemeenteBelangen

Reactie GB op Kadernota 2024-2027

Voorzitter, De kadernota die nu voor besluitvorming voorligt geeft ons aanleiding om in te gaan of zowel het proces als de inhoud. Om te beginnen met het proces. Als raad hebben we drie rollen: kaderstellend, controlerend en de rol van volksvertegenwoordiging. Als we naar het proces van de kadernota kijken dan vragen we ons af…

Lees meer »

Definitieve uitslag Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023

Definitieve uitslag Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023 bekend De definitieve uitslagen van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van de gemeente Raalte zijn bekend. Woensdag 15 maart stond in het teken van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Vandaag is de centrale stemopneming afgerond en zijn alle stemmen uit de gemeente Raalte voor de Provinciale Staten en…

Lees meer »

Tijdelijke vervanging raadslid Irene Weertman-Halfwerk

Irene Weertman-Halfwerk zal zich tijdelijk moeten terugtrekken als raadslid van GemeenteBelangen. Bij Irene is ruim 2 weken geleden borstkanker geconstateerd. Zij zal binnenkort met een traject van chemo- en immunotherapie starten welke ruim een half jaar gaat duren daarna volgt een operatie. Dit traject in combinatie met raadswerk is niet te combineren en daarom zal…

Lees meer »

Motie zonnepanelen krijgt invulling

Veel inwoners krijgen met hoge kosten te maken als ze een vergunning moeten aanvragen om zonnepanelen te plaatsen om zo energieneutraal te worden. Omdat het belang van onze inwoners voorop staat, heeft GemeenteBelangen samen met GroenLinks, PvdA en D66 een motie ingediend die ervoor heeft gezorgd dat er nu vergunningsvrij tot max 100m2 netto aan…

Lees meer »

Regiodag Zwolle 

Regio Zwolle is de verbindende schakel tussen West-, Oost- en Noord-Nederland. Bestaande uit 22 gemeenten verdeeld over vier provincies, vormt Regio Zwolle een dynamisch samenwerkingsorgaan dat, met oog voor mens en welzijn, grensoverschrijdende oplossingen biedt. GemeenteBelangen vindt samenwerking erg belangrijk, niet alleen binnen de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Belangrijk omdat een gemeentegrens geen harde grens…

Lees meer »

GB Erelid Wout Wagenmans

Dinsdagavond is tijdens de algemene ledenvereniging van GemeenteBelangen onze oud-raadslid en oud-wethouder Wout Wagenmans benoemd tot erelid van GemeenteBelangen. Wout gefeliciteerd!

Verbouwing bibliotheek Raalte

GemeenteBelangen heeft tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend om tegemoet te komen aan een aantal wensen van de bibliotheek. De bibliotheek moet deels verhuizen en krijgt haar kantoren straks op de begane grond. Een noodzakelijke verbouwing met daarin ook mogelijkheden om klaar te zijn voor de toekomst. Want de bibliotheek is meer geworden dan een…

Lees meer »

Vrijstelling uitgebreide vergunningprocedure zonnepanelen

Motie vrijstelling uitgebreide vergunningprocedure zonnepanelen voor eigengebruik kleinverbruikers De fractie van GemeenteBelangen heeft gemerkt dat veel particulieren met een kleinverbruikers aansluiting met hoge kosten worden geconfronteerd als ze een vergunning willen aanvragen voor grondgebonden zonnepanelen om energie neutraal te worden. Als men meer dan 50 zonnepanelen wil plaatsen loopt men tegen hoge kosten aan omdat…

Lees meer »