GemeenteBelangen

GemeenteBelangen: plannen verbouw/nieuwbouw gemeentehuis financieel niet verantwoord!

GemeenteBelangen: plannen verbouw/nieuwbouw gemeentehuis financieel niet verantwoord!   Prioritiet aan betaalbaar houden van zorg en onderwijs- en sportvoorzieningen Het college van Burgemeester en wethouders van Raalte heeft plannen gepresenteerd voor verbouwing of nieuwbouw van het gemeentehuis. Afhankelijk van de variant is met de plannen een kostenplaatje gemoeid van minimaal 15 miljoen euro tot maximaal 37…

Lees meer »

Stemverklaring begroting

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van GemeenteBelangen tegen de begroting gestemd, dit met onderstaande stemverklaring: Volgens GemeenteBelangen is deze begroting onvolledig, veel toekomstige uitgaven zijn niet meegenomen, waaronder nieuw of verbouw gemeentehuis. Ook extra geld wat nodig is voor onderwijs huisvesting en jeugdhulp ontbreken in deze begroting. Het niet indexeren van de…

Lees meer »

GemeenteBelangen neemt afscheid van raadslid Frank Niens

Na 29 jaar zijn bijdrage te hebben geleverd aan de Raalter politiek – waarvan 8 jaar als wethouder, moeten we ons zeer gewaardeerd raadslid Frank Niens laten gaan. Met ingang van 10 juli gaat Frank aan de slag als waarnemend wethouder voor de gemeente Tubbergen. We gaan een kundig en betrokken bestuurder missen. Frank stond…

Lees meer »

Reactie GB op Kadernota 2024-2027

Voorzitter, De kadernota die nu voor besluitvorming voorligt geeft ons aanleiding om in te gaan of zowel het proces als de inhoud. Om te beginnen met het proces. Als raad hebben we drie rollen: kaderstellend, controlerend en de rol van volksvertegenwoordiging. Als we naar het proces van de kadernota kijken dan vragen we ons af…

Lees meer »

Definitieve uitslag Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023

Definitieve uitslag Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023 bekend De definitieve uitslagen van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van de gemeente Raalte zijn bekend. Woensdag 15 maart stond in het teken van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Vandaag is de centrale stemopneming afgerond en zijn alle stemmen uit de gemeente Raalte voor de Provinciale Staten en…

Lees meer »

Tijdelijke vervanging raadslid Irene Weertman-Halfwerk

Irene Weertman-Halfwerk zal zich tijdelijk moeten terugtrekken als raadslid van GemeenteBelangen. Bij Irene is ruim 2 weken geleden borstkanker geconstateerd. Zij zal binnenkort met een traject van chemo- en immunotherapie starten welke ruim een half jaar gaat duren daarna volgt een operatie. Dit traject in combinatie met raadswerk is niet te combineren en daarom zal…

Lees meer »

Motie zonnepanelen krijgt invulling

Veel inwoners krijgen met hoge kosten te maken als ze een vergunning moeten aanvragen om zonnepanelen te plaatsen om zo energieneutraal te worden. Omdat het belang van onze inwoners voorop staat, heeft GemeenteBelangen samen met GroenLinks, PvdA en D66 een motie ingediend die ervoor heeft gezorgd dat er nu vergunningsvrij tot max 100m2 netto aan…

Lees meer »

Regiodag Zwolle 

Regio Zwolle is de verbindende schakel tussen West-, Oost- en Noord-Nederland. Bestaande uit 22 gemeenten verdeeld over vier provincies, vormt Regio Zwolle een dynamisch samenwerkingsorgaan dat, met oog voor mens en welzijn, grensoverschrijdende oplossingen biedt. GemeenteBelangen vindt samenwerking erg belangrijk, niet alleen binnen de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Belangrijk omdat een gemeentegrens geen harde grens…

Lees meer »