GemeenteBelangen

GB Erelid Wout Wagenmans

Dinsdagavond is tijdens de algemene ledenvereniging van GemeenteBelangen onze oud-raadslid en oud-wethouder Wout Wagenmans benoemd tot erelid van GemeenteBelangen. Wout gefeliciteerd!

Verbouwing bibliotheek Raalte

GemeenteBelangen heeft tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend om tegemoet te komen aan een aantal wensen van de bibliotheek. De bibliotheek moet deels verhuizen en krijgt haar kantoren straks op de begane grond. Een noodzakelijke verbouwing met daarin ook mogelijkheden om klaar te zijn voor de toekomst. Want de bibliotheek is meer geworden dan een…

Lees meer »

Vrijstelling uitgebreide vergunningprocedure zonnepanelen

Motie vrijstelling uitgebreide vergunningprocedure zonnepanelen voor eigengebruik kleinverbruikers De fractie van GemeenteBelangen heeft gemerkt dat veel particulieren met een kleinverbruikers aansluiting met hoge kosten worden geconfronteerd als ze een vergunning willen aanvragen voor grondgebonden zonnepanelen om energie neutraal te worden. Als men meer dan 50 zonnepanelen wil plaatsen loopt men tegen hoge kosten aan omdat…

Lees meer »

Dag van de Kindergemeenteraad

Kinderen voor één dag de baas over de gemeente Raalte Op vrijdag 9 december was de raadzaal van het gemeentehuis van Raalte het toneel van een bijzondere gemeenteraad. Kinderen van vier basisscholen uit de gemeente Raalte presenteerden hun voorstellen voor een betere gemeente. De kinderen van basisschool de Dolfijn uit Heino gaan er vandoor met…

Lees meer »

Dag van de Kindergemeenteraad

In 2019 is er voor de eerste keer een kindergemeenteraad geweest in Raalte. Dit na een initatiefvoorstel van GemeenteBelangen. De afgelopen twee jaar was het helaas door de coronamaatregelen niet mogelijk om dit door te laten gaan. Dit jaar start de gemeente Raalte echter weer met de kindergemeenteraad. Leerlingen van verschillende basisscholen binnen de gemeente…

Lees meer »

Maatregelen N35: aanwonenden raken toegangsweg naar huis kwijt

Bij Heino- Noord en tussen Heino en Raalte worden door Rijkswaterstaat bajonetaansluitingen aangelegd. Hoewel de N35 hierdoor veiliger wordt gemaakt, dreigt een aantal aanwonenden de toegang tot hun huis en bedrijf te verliezen. GemeenteBelangen pleitte ervoor dit eerst op te lossen, voordat het plan in de gemeenteraad zou komen. Het liep anders. GemeenteBelangen vindt een…

Lees meer »

Einde traditie paasvuren?

Het duurt nog even voordat het zover is, maar inmiddels is het wel duidelijk geworden dat de traditie van de paasvuren onder druk is komen te staan. Dit vanwege de nieuwe regel dat moet worden uitgerekend hoeveel stikstof de brandstapel uitstoot. GemeenteBelangen vindt dat deze traditie in ere moet worden gehouden. De vele vrijwilligers die…

Lees meer »

Gemeentebegroting 2023 inbreng GB

Donderdag 10 november heeft de gemeenteraad de gemeentebegroting 2023 behandelt. Met de begroting en de daarbij behorende plannen is een bedrag gemoeid van afgerond 125 miljoen euro. GemeenteBelangen vindt dat veel zaken vanuit de huidige coalitie (Burgerbelangen, CDA en VVD)  goed gaan. Maar op tien punten kan het volgens GemeenteBelangen nog veel beter; sterker nog;…

Lees meer »

Woningbouw Franciscushof Zuid

Het is belangrijk dat er woningen komen. 172 is een goed begin, al hadden we liever gezien dat de afgesproken verhouding sociale woningbouw nagekomen was in dit ontwerp. Maar met de bouw van deze wijk komt er ook doorstroming en dit biedt kansen voor andere woningzoekenden. Helaas hebben we van GemeenteBelangen wel zorgen over de…

Lees meer »

Woningbouw Douma terrein

Woningbouw op Douma terrein en toenemende verkeersdrukte voor de Enkstraat. Afgelopen woensdag was GemeenteBelangen als toehoorder aanwezig bij een informatiebijeenkomst met de omwonenden van het Doumaterrein. Projectontwikkelaar BPD (onderdeel van de Rabobank) heeft voor het Douma terrein een mooi plan bedacht voor ruim 80 woningen, waarvan ongeveer 25% voor sociaal woningbouw.  De omwonenden, veelal bewoners…

Lees meer »