GemeenteBelangen

Nieuwe partij Gemeentebelangen bij verkiezingen waterschap Drents Overijsselse Delta

Gemeentebelangen gaat de samenwerking aan met twaalf andere lokale partijen bij de komende waterschapsverkiezingen in maart. Onder de naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel wil de nieuwe partij tegenwicht bieden aan de landelijke partijen. Landelijke partijen passen vaak een landelijke visie toe op de hele regio. De nieuwe partij wil lokaal maatwerk en niet één oplossing voor heel…

Lees meer »

Verkiezingen waterschap; LOKAAL MAATWERK!

Op 20 maart aanstaande zijn er weer de waterschapsverkiezingen. Bij de raadsverkiezingen in 2018 werd duidelijk dat inwoners massaal kozen voor lokale partijen. Ze willen gehoord worden! Met lokale partijen uit het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een lokale partij ontstaan: Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel Vanuit GemeenteBelangen Raalte staan er 3 kandidaten op de…

Lees meer »

Vragen veiligheid buitengebied

Vorige week donderdag heeft GemeenteBelangen tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college, aanleiding hiervan is dat er bij Gemeente Belangen steeds meer berichten binnen komen van agrarisch ondernemers, inwoners in het buitengebied en belangenbehartigers die zich bedreigd voelen of bedreigd worden. Ook wordt er steeds meer melding gemaakt van inbraak, Insluiping en zonder toestemming…

Lees meer »

Vragen GB kaderbrief Omgevingsdienst

GemeenteBelangen had afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een aantal vragen met betrekking tot de kaderbrief van de Directeur van de Omgevingsdienst. In deze brief wordt een enorme uitbreiding en verbreding van taken door de omgevingsdienst aangekondigd. Volgens GemeenteBelangen is dit in tegenstelling met de afspraken en doelstellingen die destijds bij verzelfstandiging van de omgevingsdienst zijn…

Lees meer »

Vragen vrachtverkeer Acacialaan

Aanwonenden van het Populierenplein in Raalte ervaren steeds meer geluidsoverlast van het toenemende vrachtverkeer dat via de Acacialaan Raalte verlaat.. Er zijn steeds met vrachtwagens die vanuit het industrieterrein,  de route via de Acacialaan nemen. Een aantal jaren geleden is afgesproken dat het vrachtverkeer Raalte via de Overkampsweg zou verlaten. GemeenteBelangen is van mening dat…

Lees meer »

GB ontvangt antwoorden op schriftelijke vragen abonnementstarief WMO

Eind november 2018 stemde de ministerraad in met de invoering van een abonnementstarief voor de WMO. Hiermee mogen gemeenten beslissen om hun burgers voortaan, in plaats van de huidige eigen bijdrage, een vaste eigen bijdrage per vier weken of per maand in rekening te brengen. GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de…

Lees meer »

Zeven prijswinnaars vuurwerkkaravaan

Ieder jaar trekt in Raalte de vuurwerkkaravaan door de straten. Inwoners kunnen hier hun vuurwerkafval inleveren. Ook kinderen helpen mee om het vuurwerkafval op te ruimen en in te leveren, zodat de straat weer mooi schoon en, niet te vergeten, veilig, is. Zij kunnen hiermee een prijs winnen. In totaal is er 1.920 kg vuurwerkafval…

Lees meer »

Nieuwsbrief GemeenteBelangen Raalte

Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk om wekelijks een nieuwsbrief van GemeenteBelangen in uw mailbox te ontvangen. Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over onderwerpen welke spelen binnen de gemeente Raalte. Wilt u ook op de hoogte blijven? Dat kan! U dient zich dan eenmalig aan te melden door op de volgende link…

Lees meer »