Heeten

Wat GB wil bereiken voor Heeten

Whatsappborden

Veel animo voor whatsappgroepen gemeente Raalte Op 18 mei jl. is het eerste Whatsapp bord uitgereikt aan de Whatsappgroep Collendoorn. De aanvragen van andere groepen stromen inmiddels binnen. Burgemeester Dadema: “Ik ben blij verrast dat er al zoveel groepen actief zijn in de gemeente. Er hebben zich inmiddels 11 groepen vanuit de hele gemeente gemeld…

Lees meer »

Informatiebijeenkomst Taalschool Asielzoekerscentrum

Onderzoek taalschool asielzoekerscentrum Inwoners Heeten uitgenodigd voor informatiebijeenkomst In Raalte is een asielzoekerscentrum (azc) voor maximaal 950 vluchtelingen gepland op bedrijventerrein De Zegge VII, voor een periode van vijf jaar. Planning is dat dit azc begin 2017 open gaat. In een azc van deze omvang wonen gemiddeld 100 kinderen in de basisschoolleeftijd. De gemeente Raalte…

Lees meer »

Koninklijke Onderscheidingen

Dit jaar wordt ter gelegenheid van Koningsdag aan 11 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Burgemeester Martijn Dadema reikt op dinsdag 26 april de onderscheidingen uit. Dit vindt plaats tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in de publiekshal van het gemeentehuis (Zwolsestraat 16) te Raalte. U bent hierbij van harte welkom. Vanaf 9.00 uur…

Lees meer »

Plan zonnepark Heeten gereed om procedure in te gaan

Plan Energiepark Heeten gereed om vergunningprocedure in te gaan De plannen voor de aanleg van het Energiepark in Heeten, een zonnepanelenpark, zijn gereed om in procedure te gaan. De uitwerking van het plan voldoet aan de gestelde voorwaarden. De energiecoöperatie Endona heeft op 22 februari de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning ingediend. Wethouder Frank Niens:…

Lees meer »

In gesprek met de gemeenteraad over groen- en kapbeleid

De gemeenteraad van Raalte nodigt u uit voor een discussieavond over het groen- en kapbeleid. U bent vanavond van harte welkom om uw mening over het openbaar groen, de bomen, de bermen en het landschap in onze gemeente te geven. Ook willen wij graag met u praten over het actualiseren van het kapbeleid. Heeft u…

Lees meer »

Koopovereenkomst CPO project II Heeten ondertekend

Donderdagmiddag 10 december 2015, heeft de gemeente Raalte met CPO-vereniging De Veldegge II een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van 5 kavels in uitbreidingsplan De Veldegge in Heeten. Hier komen 5 starterswoningen in de vorm van vijf-onder-één-kap woningen. CPO De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste starters die de woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)…

Lees meer »

Kernen op eigen kr8!

Gemeente Raalte gaat actief de kernen in voor informatiebijeenkomsten over zorg, langer zelfstandig thuis wonen, jeugdzorg en werk en inkomen! Op donderdag 10 september trappen we af met de eerste bijeenkomst in het kader van de campagne “kernen op eigen kr8”! In totaal worden er elf informatiebijeenkomsten georganiseerd. In elke kern één en drie in…

Lees meer »

Duurzaamheidsplein op Natuurfair Heeten

Op zondag 13 september 2015 vindt in Heeten op de landerijen van familie Groot Zwaaftink de Natuurfair plaats. Dit jaar organiseert ’t Natuurlijk Huus in samenwerking met Saxion (vanuit de afdeling Leefomgeving) en de organisatoren van de Natuurfair op de fair een Duurzaamheidsplein. Zonne-energie, windenergie, groene daken. Duurzame energie zie je in Nederland steeds meer,…

Lees meer »

Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is gisteren toegekend aan: De heer E.A.M. (Eddie) Reimert, wonende te Heeten. Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is uitgereikt door burgemeester Martijn Dadema op 6 juli  in de Brandweerkazerne in Heeten. De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten: 1982 – 2014 Lid…

Lees meer »

Verwijdering asbest berm Telgenpad

In het najaar van 2014 heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar asbest onder het Telgenpad in Heeten. Aanleiding hiervoor was een melding van een wandelaar over een aangetroffen asbestplaatje. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er asbest onder het pad aanwezig is. Dit asbest is echter voldoende afgedekt door de verhardingslaag…

Lees meer »