Heeten

Wat GB wil bereiken voor Heeten

Oplevering CPO project Heeten

Collectief opdrachtgeverschap groot succes Vanmiddag, 19 maart 2015, zijn 8 starterwoningen van vereniging Betaalbaar Wonen Heeten in nieuwbouwplan De Veldegge in Heeten opgeleverd. Onder grote belangstelling werd door gedeputeerde Ineke Bakker en wethouder Frank Niens ter gelegenheid hiervan een boom geplant. Vervolgens hebben de nieuwe bewoners een rondleiding door hun woning gegeven. De vereniging bestaat…

Lees meer »

Mooie prijzen tijdens Dag van de Leerplicht

Enthousiaste leerlingen ontvangen prijs van wethouder Frank Niens Vanochtend, tijdens de Dag van de Leerplicht, hebben wethouder Frank Niens en leerplichtambtenaar Mirella Wolkorte prijzen uitgereikt aan leerlingen van groep 8. De leerlingen die in de prijzen zijn gevallen hebben meegedaan aan een prijsvraag. De 1ste prijs is gevallen op basisschool St. Bernadette uit Heeten. De…

Lees meer »

Oplevering CPO project Heeten

Oplevering starterswoningen in Veldegge Donderdag 19 maart 2015 worden 8 starterwoningen van vereniging Betaalbaar Wonen Heeten in het nieuwbouwplan De Veldegge in Heeten opgeleverd. Gedeputeerde Ineke Bakker en wethouder Wout Wagenmans zullen ter gelegenheid hiervan een opleveringshandeling verrichten. Aansluitend geven de nieuwe bewoners een rondleiding door hun woning. De groep enthousiaste starters heeft de woningen…

Lees meer »

Nader onderzoek Telgenpad Heeten

Eind september 2014 is een onderzoek uitgevoerd op het Telgenpad in Heeten in verband met incidenteel aanwezige asbestplaatjes. Uit het onderzoek blijkt dat de verhardingslaag geen asbest bevat. Wat dieper, 0,25 meter onder maaiveld, is onder het verhardingsmateriaal,  op 1 plaats wel asbest aanwezig. Aan de hand van een aanvullend onderzoek wordt nu ook de…

Lees meer »

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2014-2018 “Gemeentebelangen, Goed in alle kernen!”

Het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen is nu ook als Pdf Download beschikbaar. Klik hier om de Online versie te lezen.

Gemeentebelangen, Goed in Heeten

Dorpsfolder:  Heeten Flyer-drieluik-Heeten Heeten is een van de belangrijkste kernen van de gemeente Raalte. Het dorp kenmerkt zich door een zeer actief verenigingsleven en de betrokkenheid van de inwoners bij initiatieven. Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We hebben er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel gebeurd,…

Lees meer »

Gemeentebelangen start campagne en presenteert haar programma 2014-2018

Lokale partij Gemeentebelangen in de gemeente Raalte presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma 2014-2018.   Download het verkiezingsprogramma hier: Verkiezingsprogramma GB 2014-2018

Ook in 2014 blijft het basistarief afvalstoffenheffing €50,– in Raalte !

Op  donderdag 7 November 2013 is de programmabegroring 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Frank Niens, financieel woordvoerder van GemeenteBelangen,  is tevreden over de afloop van de discussie met het college rondom de afvalstoffenheffing.  “Wij hebben, samen met coalitiepartner CDA het initiatief genomen om ook in 2014 uit te gaan van een basisbedrag van €50,–.Raalte is…

Lees meer »

Gemeentebelangen aanwezig bij de debat-dag van het Carmel College

André Bennink, raadslid binnen de fractie van Gemeentebelangen heeft op 18 oktober leerlingen van het Carmel College begeleid in het verdedigen van stellingen. In de ochtend werd de leerlingen uitgelegd hoe de standpunten te verdedigen. Onderwerpen als verplichte cursussen social media, leeftijdsgrenzen van alcoholgebruik en stemgerechtigde leeftijden kwamen aan bod. Het afschaffen van de studiefinanciering…

Lees meer »

GB stelt vragen over gratis afleveren snoeihout

Gemeenteraadslid Ronald Holtmaat heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de verwerking van snoeihout in de gemeente Raalte. Volgens Holtmaat komt veel snoeihout gewoon in de afvalcontainers terecht, of in de open lucht verbrand. Dat is jammer volgens het raadslid. Snoeihout kan namelijk goed gerecycled worden tot biobrandstof voor bijvoorbeeld duurzame…

Lees meer »