Heeten

Wat GB wil bereiken voor Heeten

Nieuwe C2000 zendmast Heeten in gebruik genomen

Vandaag is de nieuwe C2000 zender in Heeten in gebruik genomen. Met deze extra zendmast kunnen de Meldkamer en de verschillende hulpverleningsdiensten elkaar beter bereiken. In 2013 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie landelijk in beeld gebracht waar er dekkingsproblemen waren in de communicatievoorziening van de hulpverleningsdiensten. Daarbij bleek er ook sprake te zijn…

Lees meer »

Heeten in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Heeten? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Heeten, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Heeten. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van…

Lees meer »

Ondernemers en Gemeente Raalte versterken winkellandschap

Ondernemers en gemeente gaan samen voor de dorpen Raalte, Heino en Heeten een plan van aanpak opstellen om het winkellandschap te versterken en zo het centrum aantrekkelijk te houden. De aftrap vindt plaats in mei 2017 met het ondertekenen van de RetailDeal door wethouder Jacques van Loevezijn namens de gemeente Raalte en Minister Kamp van…

Lees meer »

Inloopavond herinrichting Weseperweg Heeten

De gemeente Raalte heeft plannen in voorbereiding voor de herinrichting van de Weseperweg  (tussen grens bebouwde kom en Koopmanstraat). Belangrijke aanleiding om hiermee aan de slag te gaan is de onderhoudstoestand van de weg en de verkeersveiligheid. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 8 februari vanaf 20.00 uur in het Trefpunt in Heeten om…

Lees meer »

Raad op pad in Heeten

Op dinsdag 14 februari 2017 is er een bijeenkomst ‘De raad op pad’ in het Kulturhus Trefpunt, Dorpsstraat 16 in Heeten. Het programma begint om 20:00 uur. Wat speelt er allemaal in Heeten? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Heeten voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Heeten in gesprek met de…

Lees meer »

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Martijn Dadema

Raalte is hoopvol en optimistisch voor 2017 5 januari 2017 Intro met [ Bob Dylan/Eddie Vedder, The Times They Are a-Changin’]    Youtube Een mooi liedje, nietwaar. Mooie muziek roept emoties op, geeft energie en hoop. Het verbindt,zet aan tot nadenken. Dit liedje zet ook de toon van mijn nieuwjaarstoespraak. Bob Dylan schreef “The Times…

Lees meer »

Afvalkalender 2017

Afvalkalender 2017 beschikbaar De gemeente Raalte en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2017 wijzigen. Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt. De kalender wordt niet ongevraagd toegezonden. Voor mensen zonder toegang tot internet bestaat de mogelijkheid de kalender aan…

Lees meer »

Jaarwisseling gemeente Raalte

Jaarwisseling in de gemeente Raalte: veilig en gezellig De gemeente Raalte en de politie willen dat de jaarwisseling ook dit jaar weer voor alle inwoners een gezellig en ontspannen feest wordt. Daarom heeft de gemeente opnieuw maatregelen getroffen om Oud en Nieuw veilig en zonder overlast te laten verlopen. Burgemeester Martijn Dadema staat volledig achter…

Lees meer »