Heeten

Wat GB wil bereiken voor Heeten

Raad op pad in Heeten

Op dinsdag 14 februari 2017 is er een bijeenkomst ‘De raad op pad’ in het Kulturhus Trefpunt, Dorpsstraat 16 in Heeten. Het programma begint om 20:00 uur. Wat speelt er allemaal in Heeten? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Heeten voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Heeten in gesprek met de…

Lees meer »

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Martijn Dadema

Raalte is hoopvol en optimistisch voor 2017 5 januari 2017 Intro met [ Bob Dylan/Eddie Vedder, The Times They Are a-Changin’]    Youtube Een mooi liedje, nietwaar. Mooie muziek roept emoties op, geeft energie en hoop. Het verbindt,zet aan tot nadenken. Dit liedje zet ook de toon van mijn nieuwjaarstoespraak. Bob Dylan schreef “The Times…

Lees meer »

Afvalkalender 2017

Afvalkalender 2017 beschikbaar De gemeente Raalte en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2017 wijzigen. Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt. De kalender wordt niet ongevraagd toegezonden. Voor mensen zonder toegang tot internet bestaat de mogelijkheid de kalender aan…

Lees meer »

Jaarwisseling gemeente Raalte

Jaarwisseling in de gemeente Raalte: veilig en gezellig De gemeente Raalte en de politie willen dat de jaarwisseling ook dit jaar weer voor alle inwoners een gezellig en ontspannen feest wordt. Daarom heeft de gemeente opnieuw maatregelen getroffen om Oud en Nieuw veilig en zonder overlast te laten verlopen. Burgemeester Martijn Dadema staat volledig achter…

Lees meer »

Groen, samen doen!

Het nieuwe groen- en kapbeleid : ‘Groen, samen doen!’ Zitten we op de goede groene weg? Spelen in het groen, veilige routes voor ouderen of het belang van biodiversiteit met behulp van bijen. Allemaal onderwerpen die in het nieuwe groen- en kapbeleid aan de orde komen. Maar ook hoe gaan we om met het kappen…

Lees meer »

Asielzoekerscentrum Raalte

Geen asielzoekerscentrum voor Raalte Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  heeft de gemeente laten weten dat een azc in Raalte niet langer nodig is. Er komen minder asielzoekers naar Nederland dan eerder werd verwacht. Veel bestaande opvanglocaties staan daardoor (gedeeltelijk) leeg. Landelijk is geconcludeerd dat er voor 2016 en 2017 voldoende opvangcapaciteit is. Burgemeester Martijn…

Lees meer »

Omgevingsvergunning Energiepark Heeten verleend

Belangrijke stap in realisatie zonnepanelenpark langs rondweg Heeten Op 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een energiepark in Heeten. Het energiepark bestaat uit ca. 7200 zonnepanelen. De panelen worden verdiept aangelegd en omzoomd met een grondwal en een haag, zodat het plan goed in de…

Lees meer »

Whatsappborden

Veel animo voor whatsappgroepen gemeente Raalte Op 18 mei jl. is het eerste Whatsapp bord uitgereikt aan de Whatsappgroep Collendoorn. De aanvragen van andere groepen stromen inmiddels binnen. Burgemeester Dadema: “Ik ben blij verrast dat er al zoveel groepen actief zijn in de gemeente. Er hebben zich inmiddels 11 groepen vanuit de hele gemeente gemeld…

Lees meer »