Heeten

Wat GB wil bereiken voor Heeten

Groen, samen doen!

Het nieuwe groen- en kapbeleid : ‘Groen, samen doen!’ Zitten we op de goede groene weg? Spelen in het groen, veilige routes voor ouderen of het belang van biodiversiteit met behulp van bijen. Allemaal onderwerpen die in het nieuwe groen- en kapbeleid aan de orde komen. Maar ook hoe gaan we om met het kappen…

Lees meer »

Asielzoekerscentrum Raalte

Geen asielzoekerscentrum voor Raalte Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  heeft de gemeente laten weten dat een azc in Raalte niet langer nodig is. Er komen minder asielzoekers naar Nederland dan eerder werd verwacht. Veel bestaande opvanglocaties staan daardoor (gedeeltelijk) leeg. Landelijk is geconcludeerd dat er voor 2016 en 2017 voldoende opvangcapaciteit is. Burgemeester Martijn…

Lees meer »

Omgevingsvergunning Energiepark Heeten verleend

Belangrijke stap in realisatie zonnepanelenpark langs rondweg Heeten Op 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een energiepark in Heeten. Het energiepark bestaat uit ca. 7200 zonnepanelen. De panelen worden verdiept aangelegd en omzoomd met een grondwal en een haag, zodat het plan goed in de…

Lees meer »

Whatsappborden

Veel animo voor whatsappgroepen gemeente Raalte Op 18 mei jl. is het eerste Whatsapp bord uitgereikt aan de Whatsappgroep Collendoorn. De aanvragen van andere groepen stromen inmiddels binnen. Burgemeester Dadema: “Ik ben blij verrast dat er al zoveel groepen actief zijn in de gemeente. Er hebben zich inmiddels 11 groepen vanuit de hele gemeente gemeld…

Lees meer »

Informatiebijeenkomst Taalschool Asielzoekerscentrum

Onderzoek taalschool asielzoekerscentrum Inwoners Heeten uitgenodigd voor informatiebijeenkomst In Raalte is een asielzoekerscentrum (azc) voor maximaal 950 vluchtelingen gepland op bedrijventerrein De Zegge VII, voor een periode van vijf jaar. Planning is dat dit azc begin 2017 open gaat. In een azc van deze omvang wonen gemiddeld 100 kinderen in de basisschoolleeftijd. De gemeente Raalte…

Lees meer »

Koninklijke Onderscheidingen

Dit jaar wordt ter gelegenheid van Koningsdag aan 11 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Burgemeester Martijn Dadema reikt op dinsdag 26 april de onderscheidingen uit. Dit vindt plaats tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in de publiekshal van het gemeentehuis (Zwolsestraat 16) te Raalte. U bent hierbij van harte welkom. Vanaf 9.00 uur…

Lees meer »

Plan zonnepark Heeten gereed om procedure in te gaan

Plan Energiepark Heeten gereed om vergunningprocedure in te gaan De plannen voor de aanleg van het Energiepark in Heeten, een zonnepanelenpark, zijn gereed om in procedure te gaan. De uitwerking van het plan voldoet aan de gestelde voorwaarden. De energiecoöperatie Endona heeft op 22 februari de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning ingediend. Wethouder Frank Niens:…

Lees meer »

In gesprek met de gemeenteraad over groen- en kapbeleid

De gemeenteraad van Raalte nodigt u uit voor een discussieavond over het groen- en kapbeleid. U bent vanavond van harte welkom om uw mening over het openbaar groen, de bomen, de bermen en het landschap in onze gemeente te geven. Ook willen wij graag met u praten over het actualiseren van het kapbeleid. Heeft u…

Lees meer »

Koopovereenkomst CPO project II Heeten ondertekend

Donderdagmiddag 10 december 2015, heeft de gemeente Raalte met CPO-vereniging De Veldegge II een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van 5 kavels in uitbreidingsplan De Veldegge in Heeten. Hier komen 5 starterswoningen in de vorm van vijf-onder-één-kap woningen. CPO De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste starters die de woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)…

Lees meer »