Heeten

Wat GB wil bereiken voor Heeten

Kernen op eigen kr8!

Gemeente Raalte gaat actief de kernen in voor informatiebijeenkomsten over zorg, langer zelfstandig thuis wonen, jeugdzorg en werk en inkomen! Op donderdag 10 september trappen we af met de eerste bijeenkomst in het kader van de campagne “kernen op eigen kr8”! In totaal worden er elf informatiebijeenkomsten georganiseerd. In elke kern één en drie in…

Lees meer »

Duurzaamheidsplein op Natuurfair Heeten

Op zondag 13 september 2015 vindt in Heeten op de landerijen van familie Groot Zwaaftink de Natuurfair plaats. Dit jaar organiseert ’t Natuurlijk Huus in samenwerking met Saxion (vanuit de afdeling Leefomgeving) en de organisatoren van de Natuurfair op de fair een Duurzaamheidsplein. Zonne-energie, windenergie, groene daken. Duurzame energie zie je in Nederland steeds meer,…

Lees meer »

Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is gisteren toegekend aan: De heer E.A.M. (Eddie) Reimert, wonende te Heeten. Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is uitgereikt door burgemeester Martijn Dadema op 6 juli  in de Brandweerkazerne in Heeten. De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten: 1982 – 2014 Lid…

Lees meer »

Verwijdering asbest berm Telgenpad

In het najaar van 2014 heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar asbest onder het Telgenpad in Heeten. Aanleiding hiervoor was een melding van een wandelaar over een aangetroffen asbestplaatje. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er asbest onder het pad aanwezig is. Dit asbest is echter voldoende afgedekt door de verhardingslaag…

Lees meer »

Oplevering CPO project Heeten

Collectief opdrachtgeverschap groot succes Vanmiddag, 19 maart 2015, zijn 8 starterwoningen van vereniging Betaalbaar Wonen Heeten in nieuwbouwplan De Veldegge in Heeten opgeleverd. Onder grote belangstelling werd door gedeputeerde Ineke Bakker en wethouder Frank Niens ter gelegenheid hiervan een boom geplant. Vervolgens hebben de nieuwe bewoners een rondleiding door hun woning gegeven. De vereniging bestaat…

Lees meer »

Mooie prijzen tijdens Dag van de Leerplicht

Enthousiaste leerlingen ontvangen prijs van wethouder Frank Niens Vanochtend, tijdens de Dag van de Leerplicht, hebben wethouder Frank Niens en leerplichtambtenaar Mirella Wolkorte prijzen uitgereikt aan leerlingen van groep 8. De leerlingen die in de prijzen zijn gevallen hebben meegedaan aan een prijsvraag. De 1ste prijs is gevallen op basisschool St. Bernadette uit Heeten. De…

Lees meer »

Oplevering CPO project Heeten

Oplevering starterswoningen in Veldegge Donderdag 19 maart 2015 worden 8 starterwoningen van vereniging Betaalbaar Wonen Heeten in het nieuwbouwplan De Veldegge in Heeten opgeleverd. Gedeputeerde Ineke Bakker en wethouder Wout Wagenmans zullen ter gelegenheid hiervan een opleveringshandeling verrichten. Aansluitend geven de nieuwe bewoners een rondleiding door hun woning. De groep enthousiaste starters heeft de woningen…

Lees meer »

Nader onderzoek Telgenpad Heeten

Eind september 2014 is een onderzoek uitgevoerd op het Telgenpad in Heeten in verband met incidenteel aanwezige asbestplaatjes. Uit het onderzoek blijkt dat de verhardingslaag geen asbest bevat. Wat dieper, 0,25 meter onder maaiveld, is onder het verhardingsmateriaal,  op 1 plaats wel asbest aanwezig. Aan de hand van een aanvullend onderzoek wordt nu ook de…

Lees meer »

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2014-2018 “Gemeentebelangen, Goed in alle kernen!”

Het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen is nu ook als Pdf Download beschikbaar. Klik hier om de Online versie te lezen.

Gemeentebelangen, Goed in Heeten

Dorpsfolder:  Heeten Flyer-drieluik-Heeten Heeten is een van de belangrijkste kernen van de gemeente Raalte. Het dorp kenmerkt zich door een zeer actief verenigingsleven en de betrokkenheid van de inwoners bij initiatieven. Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We hebben er al weer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel gebeurd,…

Lees meer »