Heino

Kerngroep ‘Dorpsrand Heino’ bekend

Tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino ligt een ‘dorpsrand’. Er speelt veel in dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave, opwaardering van de N35, uitbreiding van het bedrijventerrein en klimaat- en energieopgaven. Hoe zien we de toekomst van dit gebied? Welke invullingen zijn mogelijk? Dat leggen we vast in een ontwikkelvisie. Eerder…

Lees meer »

Wout stopt, Irene nieuwe lijsttrekker van GemeenteBelangen

Na een bestuurlijke carrière van ruim 23 jaar neemt Wout Wagenmans aan het einde van deze bestuursperiode in 2022 afscheid als actief politiek bestuurder voor GemeenteBelangen. In zijn eerste jaren heeft Wout, afkomstig uit Heeten, zich als raadslid actief ingezet voor de belangen van Heeten en voor de Gemeente Raalte als geheel. Ruimtelijke Ordening, Openbare…

Lees meer »

Aankoop grond bedrijventerrein Blankenfoort

Gemeente Raalte koopt grond voor uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort aan De uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort is weer een stap dichterbij. Na vaststelling van het bestemmingplan door het college van B&W op 9 november, is nu ook de benodigde grond voor de uitbreiding aangekocht. Zodra de bestemmingsplanprocedure helemaal is afgerond, hoopt de gemeente zo snel mogelijk te…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond 9 december om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststellen centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (hamerstuk) Vaststellen aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(hamerstuk) Vaststellen afstel precariobelasting (hamerstuk) Vaststellen Verordening 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Raalte 2022 (hamerstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als…

Lees meer »

Bestemmingplan bedrijventerrein Blankenfoort

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort vastgesteld door college Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino is op 9 november door het college vastgesteld. Een nieuwe mijlpaal voor ondernemend Heino. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure hoopt de gemeente zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitgifte van de kavels en het bouwrijp maken…

Lees meer »

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2022 – 2038)

Gemeente Raalte en schoolbesturen presenteren plan om schoolgebouwen te vernieuwen Goede schoolgebouwen zijn essentieel voor goed onderwijs. De afgelopen jaren zijn een aantal gebouwen al vernieuwd. Maar hoe zorgen we ervoor dat alle schoolgebouwen in de gemeente Raalte klaar zijn voor de toekomst? Dat staat beschreven in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2022 – 2038). Het…

Lees meer »

Nieuwbouwlocatie Molenwijk Heino

Bestemmingsplan Molenwijk Heino ter vaststelling naar gemeenteraad Molenwijk wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Heino. Afgelopen zomer lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit leidde tot acht zienswijzen. Deze zijn inmiddels behandeld en geven geen aanleiding tot aanpassingen aan het bestemmingsplan. Het college van B&W stelt de gemeenteraad dan ook voor om het bestemmingsplan vast te stellen.…

Lees meer »

Zwolseweg en Dorpsstraat Heino

De Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino zijn aan onderhoud toe. Er zijn verschillende opgaven, zowel groot als klein. Denk bijvoorbeeld aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, riolering, wegen, verkeer en groen. Wat moet er precies gebeuren? En hoe kan dit slim gecombineerd worden? Dat gaat gemeente Raalte de komende periode onderzoeken.   “Het doel is…

Lees meer »

Raadsvergadering

Donderdagavond 14 oktober om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststelling bestemmingsplan Zwolsestraat 82 – 84 Raalte (hamerstuk) Vaststelling bestemmingsplan Berkendijk 15 Heino (hamerstuk) “Steun aan agrarische sector binnen gemeente Raalte” (bespreekstuk) Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live