Heino

Viering Nationale Boomfeestdag

Boomfeestdag in de dorpsboomgaard van Heino Op 16 maart 2016 vindt op veel plekken in Nederland de viering van de Nationale Boomfeestdag plaats, dit jaar ook weer binnen de gemeente Raalte. De activiteiten vinden dit jaar plaats in de nieuw te ontwikkelen dorpsboomgaard in Heino. Groei en Bloei, afdeling Salland organiseert deze boomfeestdag samen met Stichting…

Lees meer »

‘Hart van Heino’

Start herinrichting marktplein dinsdag 1 maart a.s. Op dinsdag 1 maart a.s. start de gemeente met de eerste fase van de herinrichting van het marktplein in Heino. De Dorspsstraat blijft gewoon bereikbaar en open voor doorgaand verkeer. De eerste werkzaamheden zijn het verwijderen van het stroomnet onder het plein. Deze wordt vervangen door het openbare…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Kernenbezoek (De raad op pad; Luttenberg) Juridische procedure Heesweg 44/44a (bespreekstuk) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 7, voormalig terrein Slotman (Raalterstraat-Weversweg) (hamerstuk) Vaststellen 5-jarige stookontheffingen paasvuren (hamerstuk) Vaststellen verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2016 (hamerstuk) Vaststellen administratieve…

Lees meer »

Realisering ‘Hart van Heino’

Hart van Heino gerealiseerd; samenwerking met initiatiefgroep Hart voor Heino, SallandWonen en gemeente Raalte In het centrum van Heino wonen nu mensen op een plek, waar eerst de gemeenteraad vergaderde en de ambtenaren van Heino hun werkplek vonden. Het voormalige gemeentehuis van Heino is verbouwd tot een woongebouw met 13 appartementen. Alle appartementen zijn inmiddels…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 in het gemeentehuis met de volgende punten op de agenda: Vaststellen toekomstbestendig maken van het Trefpunt in Laag Zuthem (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan twee nieuwe landgoederen aan de Twentseweg bij Heino (hamerstuk) Vaststellen grens bebouwde kom Boswet (hamerstuk) Vaststellen beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’ (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Berkendijk…

Lees meer »

Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan: De heer H.J. (Haijo) Germs, wonende te Heino, gemeente Raalte Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding wordt uitgereikt door burgemeester Martijn Dadema op 23 december a.s.om ongeveer 20.15 uur in het Heracles Stadion, locatie café supportersvereniging Hart voor Heracles, Stadionlaan 5, 7606 JZ…

Lees meer »

Start dorpsboomgaard Heino

Start dorpsboomgaard samen met buurtbewoners Onder grote belangstelling vanuit de buurt heeft wethouder Wout Wagenmans vanochtend samen met Jos Wigger van de Werkgroep Dorpsboomgaard de starthandeling gedaan voor de aanleg van de dorpsboomgaard naast de nieuwbouw locatie Slotboom aan de Raalterstraat. Een dorpsboomgaard van en voor de inwoners van Heino. Wout Wagenmans benadrukte in zijn…

Lees meer »

Werkzaamheden marktplein Heino

In de week van 12 tot 16 oktober wordt op het marktplein van Heino de daar aanwezige markt/ stroomverdeelkast verplaatst. Hierdoor zullen enkele lichtmasten op het plein tijdelijk niet in werking zijn. De gemeente loopt hiermee vooruit op de werkzaamheden die plaats zullen vinden rondom het voormalige gemeentehuis in Heino. Het marktplein gaat daarvoor begin…

Lees meer »

Kernen op eigen kr8!

Gemeente Raalte gaat actief de kernen in voor informatiebijeenkomsten over zorg, langer zelfstandig thuis wonen, jeugdzorg en werk en inkomen! Op donderdag 10 september trappen we af met de eerste bijeenkomst in het kader van de campagne “kernen op eigen kr8”! In totaal worden er elf informatiebijeenkomsten georganiseerd. In elke kern één en drie in…

Lees meer »

Herdenken en gedenken

Herdenken en gedenken met schooljeugd uit Heino Vrijdag 10 april a.s. gaat een aantal Veteranen op pad met leerlingen uit groep 8 van basisschool De Gouden Emmer uit Heino. Een paar weken geleden is burgemeester Martijn Dadema op bezoek geweest bij deze leerlingen. Samen hebben zij een vervolg gegeven aan het project ‘WO II’ dat…

Lees meer »