Heino

Realisering ‘Hart van Heino’

Hart van Heino gerealiseerd; samenwerking met initiatiefgroep Hart voor Heino, SallandWonen en gemeente Raalte In het centrum van Heino wonen nu mensen op een plek, waar eerst de gemeenteraad vergaderde en de ambtenaren van Heino hun werkplek vonden. Het voormalige gemeentehuis van Heino is verbouwd tot een woongebouw met 13 appartementen. Alle appartementen zijn inmiddels…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 in het gemeentehuis met de volgende punten op de agenda: Vaststellen toekomstbestendig maken van het Trefpunt in Laag Zuthem (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan twee nieuwe landgoederen aan de Twentseweg bij Heino (hamerstuk) Vaststellen grens bebouwde kom Boswet (hamerstuk) Vaststellen beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’ (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Berkendijk…

Lees meer »

Koninklijke Onderscheiding

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan: De heer H.J. (Haijo) Germs, wonende te Heino, gemeente Raalte Betrokkene is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding wordt uitgereikt door burgemeester Martijn Dadema op 23 december a.s.om ongeveer 20.15 uur in het Heracles Stadion, locatie café supportersvereniging Hart voor Heracles, Stadionlaan 5, 7606 JZ…

Lees meer »

Start dorpsboomgaard Heino

Start dorpsboomgaard samen met buurtbewoners Onder grote belangstelling vanuit de buurt heeft wethouder Wout Wagenmans vanochtend samen met Jos Wigger van de Werkgroep Dorpsboomgaard de starthandeling gedaan voor de aanleg van de dorpsboomgaard naast de nieuwbouw locatie Slotboom aan de Raalterstraat. Een dorpsboomgaard van en voor de inwoners van Heino. Wout Wagenmans benadrukte in zijn…

Lees meer »

Werkzaamheden marktplein Heino

In de week van 12 tot 16 oktober wordt op het marktplein van Heino de daar aanwezige markt/ stroomverdeelkast verplaatst. Hierdoor zullen enkele lichtmasten op het plein tijdelijk niet in werking zijn. De gemeente loopt hiermee vooruit op de werkzaamheden die plaats zullen vinden rondom het voormalige gemeentehuis in Heino. Het marktplein gaat daarvoor begin…

Lees meer »

Kernen op eigen kr8!

Gemeente Raalte gaat actief de kernen in voor informatiebijeenkomsten over zorg, langer zelfstandig thuis wonen, jeugdzorg en werk en inkomen! Op donderdag 10 september trappen we af met de eerste bijeenkomst in het kader van de campagne “kernen op eigen kr8”! In totaal worden er elf informatiebijeenkomsten georganiseerd. In elke kern één en drie in…

Lees meer »

Herdenken en gedenken

Herdenken en gedenken met schooljeugd uit Heino Vrijdag 10 april a.s. gaat een aantal Veteranen op pad met leerlingen uit groep 8 van basisschool De Gouden Emmer uit Heino. Een paar weken geleden is burgemeester Martijn Dadema op bezoek geweest bij deze leerlingen. Samen hebben zij een vervolg gegeven aan het project ‘WO II’ dat…

Lees meer »

Mariaschool Heino verkocht

Woningen in en op schoolplein Mariaschool Heino De voormalige Mariaschool in Heino is verkocht. Het karakteristieke schoolgebouw en achterliggende plein krijgen een nieuwe bestemming. De koper is van plan in het schoolgebouw te gaan wonen en op het schoolplein woningen te ontwikkelen. Door de tot standkoming van de brede school Ons Plein in Heino is…

Lees meer »

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2014-2018 “Gemeentebelangen, Goed in alle kernen!”

Het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen is nu ook als Pdf Download beschikbaar. Klik hier om de Online versie te lezen.

Gemeentebelangen, Goed in Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem

Dorpsfolder:  Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem  Flyer-drieluik-Heino-LH-LZ Heino heeft als tweede kern van de gemeente een uitgebreid verzorgingsgebied. De bedrijvigheid, het winkelgebied, de scholen, sport en het maatschappelijke en culturele leven zijn allemaal belangrijke thema’s. Binnen de gemeente heeft Heino een herkenbare eigen identiteit.  Gemeentebelangen heeft vanaf 2010 bestuursverantwoordelijkheid gedragen. Sindsdien is er veel gebeurd, ook…

Lees meer »