Heino

Erik Schoenmakers

De top 12 van GemeenteBelangen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Ze stellen zich graag aan u voor. Nummer 10 op de lijst is: Erik Schoenmakers – Heino Mijn naam is Erik Schoenmakers (1983). Ik ben geboren in Breda, maar op jonge leeftijd naar Raalte verhuisd waar ik ben opgegroeid. Samen met mijn vrouw Sanne…

Lees meer »

Marten Smook

De top 12 van GemeenteBelangen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Ze stellen zich graag aan u voor. We starten met de nummer 12 op de lijst: Marten Smook – Heino Mijn naam is Marten Smook, geboren in 1996 en woonachtig in het mooie Heino, al wordt dat per 2023 verruild om in Luttenberg te…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Verkiezingslijst GemeenteBelangen 2022

  Na de bekendmaking, begin december 2021, van de nieuwe lijsttrekker Irene Weertman-Halfwerk, nummer 2 Jan Schokker en nummer 3 Frank Niens, presenteert GemeenteBelangen nu haar volledige kieslijst waar zij de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 mee ingaat. Wij presenteren deze lijst met gepaste trots! Wij denken er in geslaagd te zijn om een goede mix te vinden van…

Lees meer »

Kerngroep ‘Dorpsrand Heino’ bekend

Tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino ligt een ‘dorpsrand’. Er speelt veel in dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave, opwaardering van de N35, uitbreiding van het bedrijventerrein en klimaat- en energieopgaven. Hoe zien we de toekomst van dit gebied? Welke invullingen zijn mogelijk? Dat leggen we vast in een ontwikkelvisie. Eerder…

Lees meer »

Wout stopt, Irene nieuwe lijsttrekker van GemeenteBelangen

Na een bestuurlijke carrière van ruim 23 jaar neemt Wout Wagenmans aan het einde van deze bestuursperiode in 2022 afscheid als actief politiek bestuurder voor GemeenteBelangen. In zijn eerste jaren heeft Wout, afkomstig uit Heeten, zich als raadslid actief ingezet voor de belangen van Heeten en voor de Gemeente Raalte als geheel. Ruimtelijke Ordening, Openbare…

Lees meer »

Aankoop grond bedrijventerrein Blankenfoort

Gemeente Raalte koopt grond voor uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort aan De uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort is weer een stap dichterbij. Na vaststelling van het bestemmingplan door het college van B&W op 9 november, is nu ook de benodigde grond voor de uitbreiding aangekocht. Zodra de bestemmingsplanprocedure helemaal is afgerond, hoopt de gemeente zo snel mogelijk te…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond 9 december om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststellen centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (hamerstuk) Vaststellen aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(hamerstuk) Vaststellen afstel precariobelasting (hamerstuk) Vaststellen Verordening 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Raalte 2022 (hamerstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als…

Lees meer »

Bestemmingplan bedrijventerrein Blankenfoort

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort vastgesteld door college Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino is op 9 november door het college vastgesteld. Een nieuwe mijlpaal voor ondernemend Heino. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure hoopt de gemeente zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitgifte van de kavels en het bouwrijp maken…

Lees meer »