Heino

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 14.00 Eindtijd: 20.00 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgen is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda: Afhandeling klacht burger (bespreekstuk) Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2018 (bespreekpunt) Begroting overzicht Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:    Agenda

Hoogerheyne

Overname Hoogerheyne door Stichting Sportbelangen Heino Op woensdag 1 november is het convenant getekend waarmee is vastgelegd dat de Stichting Sportbelangen Heino (SSH) de sporthal Hoogerheyne overneemt van de gemeente Raalte. Handbalvereniging Heino Zet Door, Volleybalvereniging Hevo, Gymnastiekvereniging Sportclub Hevo en Badminton Club Hoogerheyne zijn ook partij en ondertekenaars van het convenant. Met het tekenen…

Lees meer »

Kindergemeenteraad in Raalte

De fractie van GemeenteBelangen komt met een initiatiefvoorstel voor het instellen van een kindergemeenteraad in Raalte. De gemeenteraad behandelt dit voorstel op maandag 2 oktober. Een kindergemeenteraad laat kinderen in de basisschoolleeftijd op een leuke en actieve manier kennis maken met (lokale) politiek, de gemeente, democratie,  de volksvertegenwoordiging en debatteren. In de kindergemeenteraad nemen kinderen…

Lees meer »

Voorstel wijziging huisvuilinzameling

Raalte zet volgende stap naar duurzame samenleving Het college van burgemeester en wethouders van Raalte stelt aan de gemeenteraad voor om per 1 januari 2018 een nieuwe stap te zetten in het beter scheiden van huisvuil. Na de laatste aanpassing in 2015 zijn de inwoners van onze gemeente hun huisvuil beter gaan scheiden. Dat kan…

Lees meer »

Zomernota 2017

Raalter college tevreden over tussenbalans Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 en lopende begroting op koers. Het college van de gemeente Raalte heeft ingestemd met de zomernota 2017. Uit de zomernota 2017 blijkt dat Raalte goed op koers ligt met de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Kiezen in de kern” en de lopende begroting 2017. Tussenbalans Wethouder Financiën Frank…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.00 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg – Heuvelweg (hamerstuk) Accountantselectie (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften (bespreekstuk)…

Lees meer »

Uitnodiging inloopbijeenkomst fietsverbindingen knooppunt Raalte

Uitnodiging inloopbijeenkomst fietsverbindingen knooppunt Raalte Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de nieuwe fietsverbinding(en) knooppunt Raalte. In april van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van  kruispunt Bos. Ook heeft de raad een besluit genomen over de globale ligging van een nieuwe fietsverbinding die de huidige fietsoversteek bij kruispunt…

Lees meer »

Gemeente Raalte tekent RetailDeal

Ondernemers en Gemeente Raalte versterken winkellandschap Ondernemers en gemeente gaan samen voor de dorpen Raalte, Heino en Heeten een plan van aanpak opstellen om het winkellandschap te versterken en zo het centrum aantrekkelijk te houden. Dat is de kern van de RetailDeal. Deze is vandaag ondertekend door wethouder Jacques van Loevezijn namens de gemeente Raalte…

Lees meer »

Gemeente bevraagt scholieren over fietsroute

Wat vinden scholieren uit Heino over de fietsroute naar Raalte? De gemeente Raalte vraagt de mening van scholieren die de fietsroute van Heino richting Raalte (gaan) gebruiken. Scholieren van het Carmel College Salland en Landstede kunnen op de website van de gemeente Raalte een vragenlijst invullen. Met de uitkomsten van de vragenlijst wordt het nieuwe…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg – Heuvelweg Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet Vaststellen raadsvoorstel overdracht eigendom en…

Lees meer »