Integraal beheer openbare ruimte

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 14.00 Eindtijd: 20.00 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgen is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda: Afhandeling klacht burger (bespreekstuk) Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2018 (bespreekpunt) Begroting overzicht Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:    Agenda

Inspiratieboek centrum Raalte

Winkelend publiek weet wat het wil in centrum Raalte Inspiratieboek aangeboden Het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) en de gemeente Raalte hebben winkelend publiek gevraagd hoe het centrum van Raalte nog aantrekkelijker kan worden. De vele reacties en ideeën die zijn aangedragen, zijn nu gebundeld in een inspiratieboek dat gisteren gepresenteerd werd. Veel groen, het opwaarderen…

Lees meer »

Kapvergunning alleen nodig voor beschermwaardige bomen

Kapvergunning enkel voor bijzondere bomen Inwoners van de gemeente Raalte hoeven in de toekomst geen vergunning meer aan te vragen voor elke boom op eigen grond die zij willen kappen. Alleen voor bomen die er toe doen, is nog een vergunning nodig. Deze bomen noemen we ‘Beschermwaardige bomen’. De gemeente Raalte stelt een lijst op…

Lees meer »

Gratis parkeren in Raalte

Blauwe zones en verkeersborden geplaatst Parkeerschijf verplicht vanaf maandag 24 april Het is zover, de blauwe zones zijn gelegd en de laatste verkeersborden zijn deze week geplaatst voor de nieuwe parkeerschijfzones in het centrum van Raalte. Daarmee is de laatste hand gelegd aan het omvormen van betaald parkeren naar een parkeerregulering met parkeerschijfzones. Onze parkeercontroleurs…

Lees meer »

Feestelijke opening Dorpsboomgaard Heino

De Dorpsboomgaard in Heino wordt op zaterdag 22 april officieel geopend! Deze boomgaard is tot stand gekomen door de inzet van de Stichting Duurzaam Heino in samenwerking met Plaatselijk Belang Heino. Ondersteund door Landschap Overijssel, de Gemeente Raalte en projectontwikkelaar Synchroon. Er is door de werkgroep hard gewerkt om de boomgaard te realiseren. Ook al…

Lees meer »

Verkenning ‘bereikbaarheid centrum Raalte’

Maatregelenpakket samen met Raalter ondernemers opstellen Internetaankopen, lastige economische omstandigheden, vergrijzing maken dat de detailhandel het moeilijker heeft gekregen. Dit was reden voor de gemeente om in overleg met het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) in beeld te brengen welke maatregelen gewenst zijn om het centrum van Raalte aantrekkelijker te maken voor de winkelende bezoeker. Eén…

Lees meer »

Afschaffen betaald parkeren Raalte

Vanaf maandag 3 april gratis parkeren in Raalte Blauwe belijning en bebording april geregeld Vanaf maandag 3 april 2017 kan iedereen in Raalte gratis parkeren. Hoewel niet meer betaald hoeft te worden voor het parkeren, is er in de maand april nog sprake van een overgangsfase om de verandering naar het gratis parkeren te kunnen…

Lees meer »

Inloopavond herinrichting Weseperweg Heeten

De gemeente Raalte heeft plannen in voorbereiding voor de herinrichting van de Weseperweg  (tussen grens bebouwde kom en Koopmanstraat). Belangrijke aanleiding om hiermee aan de slag te gaan is de onderhoudstoestand van de weg en de verkeersveiligheid. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 8 februari vanaf 20.00 uur in het Trefpunt in Heeten om…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen rvs aanpassing verordening afvalstoffenheffing (hamerstuk) Vaststellen rvs verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (hamerstuk) Vaststellen rvs Groen, Samen doen! (bespreekstuk) Uitvoering motie verbranden snoeihout (bespreekstuk) Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Inloopbijeenkomst parkeren

Inloopbijeenkomst 18 januari gemeentehuis Raalte Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten het betaald parkeren per maandag 3 april 2017 in Raalte af te schaffen. Om alle inwoners en belangstellenden te informeren over de nieuwe situatie organiseert de gemeente op woensdag 18 januari a.s van 16.30 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis (ingang…

Lees meer »