Luttenberg

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Martijn Dadema

Raalte is hoopvol en optimistisch voor 2017 5 januari 2017 Intro met [ Bob Dylan/Eddie Vedder, The Times They Are a-Changin’]    Youtube Een mooi liedje, nietwaar. Mooie muziek roept emoties op, geeft energie en hoop. Het verbindt,zet aan tot nadenken. Dit liedje zet ook de toon van mijn nieuwjaarstoespraak. Bob Dylan schreef “The Times…

Lees meer »

Afvalkalender 2017

Afvalkalender 2017 beschikbaar De gemeente Raalte en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2017 wijzigen. Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt. De kalender wordt niet ongevraagd toegezonden. Voor mensen zonder toegang tot internet bestaat de mogelijkheid de kalender aan…

Lees meer »

Jaarwisseling gemeente Raalte

Jaarwisseling in de gemeente Raalte: veilig en gezellig De gemeente Raalte en de politie willen dat de jaarwisseling ook dit jaar weer voor alle inwoners een gezellig en ontspannen feest wordt. Daarom heeft de gemeente opnieuw maatregelen getroffen om Oud en Nieuw veilig en zonder overlast te laten verlopen. Burgemeester Martijn Dadema staat volledig achter…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanmiddag is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen gemeenschappelijke regeling totstandkoming Omgevingsdienst IJsselland (RUD) (hamerstuk) Vaststellen verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Het Wooldhuis te Heino (hamerstuk) Vaststellen Visienotitie en Gemeenschappelijke Regeling Jeugd (hamerstuk) Vaststellen 3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (hamerstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen subsidieaanvraag De Laarman (bespreekpunt) Vaststellen Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2017 (bespreekpunt Uitvoering motie verbranden snoeihout (bespreekpunt) Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Koopovereenkomst CPO project Luttenberg ondertekend

De gemeente Raalte heeft met CPO-vereniging Borgwijk een koopovereenkomst ondertekend voor de verkoop van 5 kavels in nieuwbouwplan Borgwijk in Luttenberg. Hier komen 5 starterswoningen in de vorm van vijf-onder-één kap woningen. Vanuit Luttenberg was veel vraag naar betaalbare starterswoningen. Na een inventarisatie door Plaatselijk Belang Luttenberg en Stichting LuttenbergWoont zijn de wensen op tafel…

Lees meer »

De Laarman

De Laarman wordt museaal bezoekers- en activiteitencentrum Museum De Laarman in Luttenberg gaat mensen verbinden met de wereld achter het voedsel en met het landschap. In 2012 heeft de gemeenteraad een bedrag voor de verbouwing van de Laarman gereserveerd. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om de honderdtachtigduizend euro die gereserveerd zijn nu voor de…

Lees meer »

Whatsappborden

Veel animo voor whatsappgroepen gemeente Raalte Op 18 mei jl. is het eerste Whatsapp bord uitgereikt aan de Whatsappgroep Collendoorn. De aanvragen van andere groepen stromen inmiddels binnen. Burgemeester Dadema: “Ik ben blij verrast dat er al zoveel groepen actief zijn in de gemeente. Er hebben zich inmiddels 11 groepen vanuit de hele gemeente gemeld…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er om 19.30 uur een raadsvergadering met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel vestiging asielzoekerscentrum in Raalte (bespreekstuk) Archiefverordening gemeente Raalte 2016 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Luttenberg, Maria-Oord (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel ontheffing verhuisplicht wethouder Hiemstra (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel kernenbezoek Broekland (bespreekstuk) Zie:  Agenda