Luttenberg

Extra verkeersmaatregelen tijdens Tuinexpo in Luttenberg

Extra verkeersmaatregelen Luttenberg op 4 maart Op zaterdag 4 maart, tijdens de Tuinexpo in Luttenberg, rijdt ook de wielerronde Ster van Zwolle door Luttenberg. Uiteraard doen we er alles aan om de veiligheid voor de bezoekers aan de Tuinexpo en de wielrenners te garanderen. Verkeersmaatregelen rond de Tuinexpo zijn al eerder aangekondigd. In overleg met…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie gemeentelijke belastingen (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Verkeersveiligheid Heuvelweg Luttenberg (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Eenmalige investeringssubsidie t Asspel en De Schalm (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Afwijken bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 17 Raalte (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Deelname Sallandse Dialoog (bespreekstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Gewijzigde agenda

Vanavond tijdens de raadsvergadering neemt Jasper Guldemond afscheid als raadslid. André Bennink volgt hem op. Dit betekent dat de agenda van vanavond iets wijzigt. In het begin van de vergadering nemen we afscheid van Jasper. Vervolgens worden de geloofsbrieven van André onderzocht en wordt hij geïnstalleerd. Daarna volgen we de agenda.

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Martijn Dadema

Raalte is hoopvol en optimistisch voor 2017 5 januari 2017 Intro met [ Bob Dylan/Eddie Vedder, The Times They Are a-Changin’]    Youtube Een mooi liedje, nietwaar. Mooie muziek roept emoties op, geeft energie en hoop. Het verbindt,zet aan tot nadenken. Dit liedje zet ook de toon van mijn nieuwjaarstoespraak. Bob Dylan schreef “The Times…

Lees meer »

Afvalkalender 2017

Afvalkalender 2017 beschikbaar De gemeente Raalte en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor kan de afvalinzameling in 2017 wijzigen. Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt. De kalender wordt niet ongevraagd toegezonden. Voor mensen zonder toegang tot internet bestaat de mogelijkheid de kalender aan…

Lees meer »

Jaarwisseling gemeente Raalte

Jaarwisseling in de gemeente Raalte: veilig en gezellig De gemeente Raalte en de politie willen dat de jaarwisseling ook dit jaar weer voor alle inwoners een gezellig en ontspannen feest wordt. Daarom heeft de gemeente opnieuw maatregelen getroffen om Oud en Nieuw veilig en zonder overlast te laten verlopen. Burgemeester Martijn Dadema staat volledig achter…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanmiddag is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen gemeenschappelijke regeling totstandkoming Omgevingsdienst IJsselland (RUD) (hamerstuk) Vaststellen verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Het Wooldhuis te Heino (hamerstuk) Vaststellen Visienotitie en Gemeenschappelijke Regeling Jeugd (hamerstuk) Vaststellen 3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (hamerstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen subsidieaanvraag De Laarman (bespreekpunt) Vaststellen Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2017 (bespreekpunt Uitvoering motie verbranden snoeihout (bespreekpunt) Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Koopovereenkomst CPO project Luttenberg ondertekend

De gemeente Raalte heeft met CPO-vereniging Borgwijk een koopovereenkomst ondertekend voor de verkoop van 5 kavels in nieuwbouwplan Borgwijk in Luttenberg. Hier komen 5 starterswoningen in de vorm van vijf-onder-één kap woningen. Vanuit Luttenberg was veel vraag naar betaalbare starterswoningen. Na een inventarisatie door Plaatselijk Belang Luttenberg en Stichting LuttenbergWoont zijn de wensen op tafel…

Lees meer »