Luttenberg

Gemeenteraad op pad

Luttenberg in gesprek met gemeenteraad  Wat speelt er allemaal in Luttenberg? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Luttenberg voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Luttenberg in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens het eerste bezoek van de gemeenteraad aan de kernen in de…

Lees meer »

Kernen op eigen kr8!

Gemeente Raalte gaat actief de kernen in voor informatiebijeenkomsten over zorg, langer zelfstandig thuis wonen, jeugdzorg en werk en inkomen! Op donderdag 10 september trappen we af met de eerste bijeenkomst in het kader van de campagne “kernen op eigen kr8”! In totaal worden er elf informatiebijeenkomsten georganiseerd. In elke kern één en drie in…

Lees meer »

GemeenteBelangen op locatie

GemeenteBelangen houdt graag actief contact met de achterban. Daarom gaat de partij net als voorgaande jaren vergaderen op locatie. Dit jaar starten we in Luttenberg. Op donderdag 15 januari is de partij te gast in Elckerlyc. Vanaf 20.00 uur kan elke belangstellende aanschuiven. Een aantal organisaties en verenigingen uit Luttenberg heeft al toegezegd te komen.…

Lees meer »

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2014-2018 “Gemeentebelangen, Goed in alle kernen!”

Het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen is nu ook als Pdf Download beschikbaar. Klik hier om de Online versie te lezen.

Gemeentebelangen, Goed in Luttenberg

Dorpsfolder:  Luttenberg Flyer-drieluik-Luttenberg De parel van Salland ligt gewoon in onze gemeente! Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We hebben er al weer bijna vier op zitten. In die tijd is er veel gebeurd, ook in Luttenberg: De MFA staat er. Een lang gekoesterde wens. Geen gedonder in de modder meer door het kunstgrasveld.…

Lees meer »

Gemeentebelangen start campagne en presenteert haar programma 2014-2018

Lokale partij Gemeentebelangen in de gemeente Raalte presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma 2014-2018.   Download het verkiezingsprogramma hier: Verkiezingsprogramma GB 2014-2018

GB aanwezig op jaarvergadering Plaatselijk Belang Luttenberg

Onze raadsleden Wim de Hair, Lidy Holtmaat, Jan Schokker en André Bennink en schaduwfractielid Sabine Hoonhorst hebben op 14 november 2013 de jaarvergadering bijgewoond van Plaatselijk Belang Luttenberg. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om deze vergaderingen bij te wonen, aangezien er veel informatie wordt prijs gegeven over wat er leeft in een dorp.

Ook in 2014 blijft het basistarief afvalstoffenheffing €50,– in Raalte !

Op  donderdag 7 November 2013 is de programmabegroring 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Frank Niens, financieel woordvoerder van GemeenteBelangen,  is tevreden over de afloop van de discussie met het college rondom de afvalstoffenheffing.  “Wij hebben, samen met coalitiepartner CDA het initiatief genomen om ook in 2014 uit te gaan van een basisbedrag van €50,–.Raalte is…

Lees meer »

Gemeentebelangen aanwezig bij de debat-dag van het Carmel College

André Bennink, raadslid binnen de fractie van Gemeentebelangen heeft op 18 oktober leerlingen van het Carmel College begeleid in het verdedigen van stellingen. In de ochtend werd de leerlingen uitgelegd hoe de standpunten te verdedigen. Onderwerpen als verplichte cursussen social media, leeftijdsgrenzen van alcoholgebruik en stemgerechtigde leeftijden kwamen aan bod. Het afschaffen van de studiefinanciering…

Lees meer »

GB stelt vragen over gratis afleveren snoeihout

Gemeenteraadslid Ronald Holtmaat heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de verwerking van snoeihout in de gemeente Raalte. Volgens Holtmaat komt veel snoeihout gewoon in de afvalcontainers terecht, of in de open lucht verbrand. Dat is jammer volgens het raadslid. Snoeihout kan namelijk goed gerecycled worden tot biobrandstof voor bijvoorbeeld duurzame…

Lees meer »