Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp

Vernieuwde website voor de KR8 van Raalte

Goede informatie over wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen, kinderen en jeugd is voor iedereen in de gemeente Raalte belangrijk. Op de website www.kr8vanraalte.nl is al deze informatie beschikbaar. De website is onlangs vernieuwd en biedt nu naast informatie over de verschillende onderwerpen ook een agenda met activiteiten in de gemeente Raalte en een sociale kaart,…

Lees meer »

GB ontvangt antwoorden op schriftelijke vragen abonnementstarief WMO

Eind november 2018 stemde de ministerraad in met de invoering van een abonnementstarief voor de WMO. Hiermee mogen gemeenten beslissen om hun burgers voortaan, in plaats van de huidige eigen bijdrage, een vaste eigen bijdrage per vier weken of per maand in rekening te brengen. GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de…

Lees meer »

Schriftelijke vragen WMO bijdrage

Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief WMO gelden. Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de kosten die deze wijziging met zich meebrengt. Daarom heeft GemeenteBelangen afgelopen week een aantal schriftelijke vragen gesteld aan…

Lees meer »

Minimabeleid gemeente Raalte

Meedoen voor meer mensen mogelijk De gemeente Raalte heeft het minimabeleid aangepast. Hierdoor kan een grotere groep mensen meedoen in de maatschappij. Met de zogenaamde regeling Meedoen kunnen inwoners een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld sport of cultuur. Het gaat om inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Wethouder Gerria Toeter: “We vinden het…

Lees meer »

Stichting Werk Raalte

Stichting Werk Raalte bijna drie jaar succesvol Sinds bijna drie jaar voert de gemeente Raalte zelf de sociale werkvoorziening uit onder de vlag van Stichting Werk Raalte. Deze stichting zorgt ervoor dat inwoners met een zogenoemde indicatie Wet Sociale Werkvoorziening werk dichtbij huis krijgen aangeboden. De sociale werkvoorziening werd voorheen uitbesteed aan Larcom, Sallcon en…

Lees meer »

Participatieverklaringstraject

Nieuwkomers leren over kernwaarden Nederlandse samenleving Donderdagochtend 29 november was er een feestelijk moment in het gemeentehuis in Raalte. Zesentwintig nieuwkomers ondertekenden de participatieverklaring. Burgemeester Dadema reikte aan iedere deelnemer de ondertekende verklaring uit. De bijeenkomst was de officiële afsluiting van het participatieverklaringstraject. In dit traject leren nieuwkomers in de gemeente Raalte hoe je meedoet…

Lees meer »