Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp

GemeenteBelangen Raalte wil verbeteringen rond compensatieregeling PGB

Mensen die een persoonsgebonden budget ontvangen (budgethouders PGB) kunnen via de gemeente Raalte aanspraak maken op een zogeheten compensatieregeling, wanneer ze tussen 1 februari 2015 en 31 december 2015 aanzienlijke extra kosten gemaakt hebben als gevolg van minimaal één vertraagde betaling door de SVB in die periode. Een goede regeling. Het blijkt echter dat niet…

Lees meer »

GemeenteBelangen Raalte wil gemeentelijke sites verbeteren voor laaggeletterden

GemeenteBelangen Raalte heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de bruikbaarheid van de gemeentelijke websites door laaggeletterden. Die blijkt namelijk onvoldoende. Gezien steeds meer zaken gedigitaliseerd worden, lopen laaggeletterden op dit gebied tegen steeds meer problemen aan. Juist de gemeentelijke websites zijn voor deze mensen een belangrijke informatiebron. GemeenteBelangen-raadslid Mark Kampman: “Afgelopen…

Lees meer »

Tegemoetkoming zorgkosten inwoners met minimuminkomen

Tegemoetkoming zorgkosten voor inwoners met minimuminkomen Voor inwoners met een minimuminkomen is het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering een grote last. Daarom kunnen inwoners van de gemeente Raalte met een minimuminkomen en een laag vermogen een eenmalige bijdrage aanvragen van 200 euro. Hiervoor kunnen zij tot 1 juli 2017 een aanvraag indienen bij de…

Lees meer »

Buurtbemiddeling Raalte van start

Buurtbemiddeling Raalte van start! Burgemeester reikt certificaten uit aan kersverse buurtbemiddelaars Maandag was de officiële aftrap van Buurtbemiddeling Raalte. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis reikte burgemeester Dadema aan de nieuwe buurtbemiddelaars hun behaalde certificaat uit. Dit certificaat is het bewijs dat zij de basistraining voor buurtbemiddelaar met succes hebben gevolgd en kunnen gaan…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel 4e wijziging legesverordening 2017 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie gemeentelijke belastingen (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Wijziging Borgwijk fase 2, partiele herziening nr. 1, omgeving Sigmeyer’ (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Afwijken bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 17 Raalte (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen rvs aanpassing verordening afvalstoffenheffing (hamerstuk) Vaststellen rvs verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (hamerstuk) Vaststellen rvs Groen, Samen doen! (bespreekstuk) Uitvoering motie verbranden snoeihout (bespreekstuk) Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Zorg, Werk en Inkomen en Welzijn in Raalte van start met nieuwe aanpak

Zorg, Werk en Inkomen en Welzijn in Raalte van start met nieuwe aanpak Raalte is gestart met een aanpak om de problemen van inwoners op het gebied van Zorg (WMO), Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg en Veiligheid niet elk apart, maar in samenhang op te pakken. Alle organisaties op het gebied van zorg, jeugdzorg,…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen beleidsplan Groen, Samen doen! (bespreekstuk) Aanpassing verordening afvalstoffenheffing (hamerstuk) Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (bespreekstuk) Bespreking informatienotitie Meerjarenvisie opvang en beschermd wonen 2017-2022 (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Gemeente Raalte introduceert Service

Gemeente Raalte introduceert Service Vervoer Raalte Op 1 januari 2017 stopt de Provincie Overijssel met de Regiotaxi. De gemeente Raalte start met een nieuw vervoerssysteem voor inwoners: Service Vervoer Raalte. Deze service is voor inwoners die gebruik maakten van de Regiotaxi via de Wmo en geldt voor de komende vier jaar. Op donderdag 22 december…

Lees meer »