Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp

Raalte armoedevrij in 2020

2020 : Raalte Armoedevrij. In 2020 kent Raalte geen armoede meer. Dat is de ambitie die vier vrijwilligersorganisaties en de gemeente Raalte samen willen realiseren. Om deze ambitie te onderstrepen tekenden de voorzitters Jan Viscaal van Humanitas Raalte, Jos van den Born van de Stichting Leergeld Salland, Jan van der Werff van de  Stichting Vluchtelingenwerk…

Lees meer »

Uitvoering Sociale werkvoorziening

Sociale werkvoorziening naar Raalte De gemeente Raalte voert per 1 januari 2016 de sociale werkvoorziening (SW) zelf uit. Dit betekent dat mensen die in Raalte wonen en werken in de sociale werkvoorziening onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Raalte komen te vallen. Er zijn gesprekken gevoerd met de betrokken SW-bedrijven en het resultaat is dat…

Lees meer »

Wie zorgt er (later) voor jou?

Zelf invloed hebben op de zorg? Steeds meer mensen organiseren bijvoorbeeld mantelzorg door de inzet van vrijwilligers of zetten een zorgcoöperatie op waar zorg en wonen gecombineerd wordt. Bent jij ook betrokken bij een zorg-initiatief? En heb je vragen of behoefte aan kennis en ervaring? Schuif 12 oktober aan. Ons motto is: Alles op tafel!!…

Lees meer »

PGB in Raalte

Alle PGB’s in Raalte tijdig geherindiceerd De gemeente Raalte is er in geslaagd alle PGB herindicaties voor 1 oktober af te ronden. Wethouder Gosse Hiemstra: ‘In de afgelopen periode hebben de medewerkers van ons Sociaal team alle keukentafel gesprekken met mensen die een PGB hebben op het gebied van Zorg (WMO) en Jeugdzorg succesvol afgerond.…

Lees meer »

Kernen op eigen kr8!

Gemeente Raalte gaat actief de kernen in voor informatiebijeenkomsten over zorg, langer zelfstandig thuis wonen, jeugdzorg en werk en inkomen! Op donderdag 10 september trappen we af met de eerste bijeenkomst in het kader van de campagne “kernen op eigen kr8”! In totaal worden er elf informatiebijeenkomsten georganiseerd. In elke kern één en drie in…

Lees meer »

Herdenken op 4 mei

Op maandag 4 mei wordt de Nationale Dodenherdenking gehouden, dit jaar een lustrumherdenking. Daarbij herdenken we alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Ook in de gemeente Raalte worden de slachtoffers op waardige…

Lees meer »

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2014-2018 “Gemeentebelangen, Goed in alle kernen!”

Het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen is nu ook als Pdf Download beschikbaar. Klik hier om de Online versie te lezen.

Gemeentebelangen start campagne en presenteert haar programma 2014-2018

Lokale partij Gemeentebelangen in de gemeente Raalte presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma 2014-2018.   Download het verkiezingsprogramma hier: Verkiezingsprogramma GB 2014-2018

Gemeentebelangen aanwezig bij de debat-dag van het Carmel College

André Bennink, raadslid binnen de fractie van Gemeentebelangen heeft op 18 oktober leerlingen van het Carmel College begeleid in het verdedigen van stellingen. In de ochtend werd de leerlingen uitgelegd hoe de standpunten te verdedigen. Onderwerpen als verplichte cursussen social media, leeftijdsgrenzen van alcoholgebruik en stemgerechtigde leeftijden kwamen aan bod. Het afschaffen van de studiefinanciering…

Lees meer »