Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp

Energie voor iedereen

Gemeente Raalte helpt inwoners met een laag inkomen te besparen op energiekosten Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Daar komt bij dat de prijzen van energie op dit moment hard stijgen. De gemeente Raalte heeft daarom besloten om mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen. Met tips en overstapmogelijkheden op de…

Lees meer »

Raalter Uitdaging

Raalte ondersteunt Raalter Uitdaging en verhoogt subsidie De Raalter uitdaging is een maatschappelijk initiatief waarbij betrokken ondernemers lokale maatschappelijke stichtingen en verenigingen helpen. De organisatie bemiddelt tussen de vraag van de stichtingen en verenigingen en het aanbod van bedrijven. Dit kan zijn in de vorm van materialen, middelen en menskracht. De gemeente Raalte besluit om…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg

Voorzitter dhr. Mark Kampman Donderdagavond 16 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel rekenkamerrapport statushouders (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk Raadsvoorstel Evenementenbeleid (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)   Klik hier voor de volledige agenda:   Agenda   Deze vergadering gaat via MS Teams,…

Lees meer »

Gemeente Raalte beëindigt samenwerking met interim-directeur De Productie

Gemeente Raalte beëindigt samenwerking met interim-directeur De Productie De gemeente Raalte beëindigt de samenwerking met de interim-directeur van De Productie. Afgelopen juli werd formeel bevestigd dat zijn contract niet wordt verlengd en dus per 31 december 2021 stopt. De aanleiding hiervoor is een verschil van inzicht over de invulling van de werkzaamheden van De Productie.…

Lees meer »

Gratis zelftesten

Gemeente Raalte stelt gratis corona zelftest beschikbaar voor inwoners met laag inkomen Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseert de Rijksoverheid burgers in bepaalde situaties gebruik te maken van een zelftest. Bijvoorbeeld voordat zij naar werk of op bezoek gaan. Zelftesten zijn te koop bij de apotheek, drogist of supermarkt.…

Lees meer »

Collectieve zorgverzekering 2022

Een voordelige zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen Inwoners van de gemeente Raalte met een laag inkomen kunnen een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Deze zorgverzekering biedt de gemeente aan in samenwerking met Salland Verzekeringen. De verzekering geeft een uitgebreide dekking tegen een voordelig tarief. De gemeente Raalte biedt samen met Salland Zorgverzekeringen een collectieve…

Lees meer »

Twee sessies Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 18 november om 19.30 uur zijn er twee sessies Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: RdT 1: Raadsvoorstel verordening gegevensverstrekking BRP (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Verdiepende sessie bevoegdheden raad en college en participatie onder Omgevingswet (bespreekstuk) RdT 2: Update transformatieplan sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)…

Lees meer »

Open inloop consulenten werk

Burgemeester roept op: “Niet solliciteren, maar langskomen” “Wij zoeken vier nieuwe collega’s. Je bent gewoon niet in staat om de mensen om je heen te negeren: altijd betrokken en nieuwsgierig. Je hebt geen fobie voor administratie, maar het liefst ben je de hele dag met mensen in de weer. Je bent een fixer, je motto…

Lees meer »

Amendement cliëntenparticipatie in het sociaal domein

Vanavond tijdens de raadsvergadering stond het agendapunt “Vaststellen adviesraad sociaal domein” op de raadsagenda. In Raalte zijn op dit moment 2 adviesraden actief in het sociaal domein: de WMO-raad en de Adviesraad Werk en Inkomen. Deze 2 adviesraden worden samengevoegd tot 1 adviesraad. Echter was naar mening van de fractie van GemeenteBelangen de cliëntenparticipatie onvoldoende…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Donderdagavond 4 november om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Installatie de heer A.J.M. Tijs Stemming over motie steun agrarische sector Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 47, omgeving Oude Twentseweg 16 (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e partiele herziening, nr.…

Lees meer »