Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp

Rond de Tafeloverleg 1

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. Mark Kampman   Donderdagavond 28 oktober om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Hoorzitting Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel belastingverordeningen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel adviesraad sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld…

Lees meer »

Raadsvergadering

Donderdagavond 9 september om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Beantwoording brieven inwoners over herontwikkeling van de Vechte Vaststellen raadsvoorstel aanpassingen verordening marktgelden en onderzoek warenmarkten (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het drijvend zonnepark op de Reko-plas bij Luttenberg (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Regionale Visie Jeugdhulp…

Lees meer »

Contract met 2Switch verlengd

2Switch blijft de komende jaren de kringloop van Raalte In opdracht van de gemeente Raalte verlengt ROVA na een aanbesteding het contract met de 2Switch kringloopwinkel in Raalte voor de komende zeven jaar. Zo blijft het voor de inwoners van de gemeente Raalte mogelijk om ook voor een klein bedrag goederen aan te schaffen. Daarnaast…

Lees meer »

Meer opvang isolatielocatie Laag Zuthem

Tijdelijk meer opvang in isolatielocatie Laag Zuthem voor Afghaanse vluchtelingen met corona Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gebruikt tot 1 december 2021 een aantal gebouwen op het terrein van Park Alerdinck voor het isoleren van asielzoekers die met het coronavirus besmet zijn. De gemeente heeft het COA toestemming gegeven voor het tijdelijk vergroten van…

Lees meer »

Rond-de-tafelgesprekken

Donderdag 2 september zijn er om 19.30 uur twee rond-de-tafelgesprekken: RdT 1 Locatie: Raadzaal Voorzitter: Mark Kampman Raadsvoorstel aanpassingen verordening marktgelden en onderzoek warenmarkten Raadsvoorstel Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025 Ga voor de volledige agenda naar:  Agenda   RdT 2: Locatie: De Gunne Voorzitter: Willy Westenenk Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het drijvend zonnepark op…

Lees meer »

Raalte Gezond bestaat 10 jaar!

De afgelopen 10 jaar heeft Raalte Gezond vele mooie initiatieven opgeleverd binnen alle dorpen van de gemeente Raalte, zoals de gezonde weken op scholen, moestuinprojecten, gezonde sportkantines en de Kidsbeweegroute in het Drostenkamp in Raalte. Wethouder Gerria Toeter: “Samen gaan we voor een gezond en sportief Raalte. Prachtig om te zien dat er al zoveel…

Lees meer »

Vragen GemeenteBelangen over App Kwikstart 18+

Voor veel jongeren is 18 jaar een spannende leeftijd. Ze worden volwassen en krijgen hiermee veel eigen verantwoordelijkheid. Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen, zoals verzekeringen, school/werk en misschien zelfs een eigen kamer of woning. In de Kwikstart app is veel informatie te vinden over allerlei vormen van hulp,…

Lees meer »

Online vragenlijst over wensen en behoeftes rondom sport, bewegen en gezondheid

Doe mee met de Sportief en Gezond peiling! Wat wil jij met sport, bewegen en gezondheid in jouw dorp? De Sportief en Gezond peiling is een online vragenlijst naar de wensen en behoeften op het gebied van sport, bewegen en gezondheid van alle inwoners van de gemeente Raalte. De gemeente Raalte, GGD IJsselland en het…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg

Locatie: Gemeentehuis Raalte, Raadzaal Voorzitter: Dhr M. Kampman In het rond-de-tafelgesprek van donderdag 3 juni om 19.30 uur wordt gesproken over de WMO raad, transformatieplan Sociaal Domein en de nieuwe wet inburgering. Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek. De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en…

Lees meer »

Jaarrekening gemeente Raalte

Impact van Corona op het jaar 2020 wordt zichtbaar in jaarrekening gemeente Raalte Waar ging het geld van de gemeente Raalte in 2020 naartoe? Dat staat beschreven in de jaarrekening. In dit document legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze financiële terugblik op 2020 laat de gevolgen van de…

Lees meer »