Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en jeugdhulp

Gemeente Raalte dementievriendelijk

De gemeente Raalte mag zich een dementievriendelijke organisatie noemen. Woensdag werd het certificaat ‘Raalte Dementievriendelijk’ uitgereikt aan wethouder Gerria Toeter. Voor de gemeente is het erg belangrijk dat instellingen, organisaties en bedrijven in de gemeente aandacht gaan besteden aan het omgaan met dementie. In het kader van Raalte Dementievriendelijke is er een training geweest voor…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Locatie: vergaderzaal Schoonheten Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.00 Toelichting:  Ben je geïnteresseerd in de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten Voorzitter: dhr. T. Schuurkamp   Morgenavond is er een Rond de Tafelgesprek met het volgende onderwerp op de agenda:   – Transformatieplan Sociaal Domein   Het Transformatieplan ‘doen wat nodig…

Lees meer »

Motie GB over Orange the World in gemeente Raalte

Namens GemeenteBelangen kwam raadslid Irene-Weertman-Halfwerk gisteravond tijdens de raadsvergadering met een motie Orange the World om ook een landmark in de gemeente Raalte uit te lichten en in deze periode aandacht te vragen via bijvoorbeeld Social Media oid. Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Internationaal onderzoek toont aan dat één op de drie vrouwen…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 uur Eindtijd: 20.30 uur Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgenavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende onderwerpen op de agenda:   Vaststellen Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (hamerstuk) Vaststellen Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst (hamerstuk) Vaststellen Subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland 2020- 2022 (hamerstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Locatie: Elckerlyc in Luttenberg Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.00 Toelichting:  Ben je geïnteresseerd in de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten Voorzitter: Dhr. T. Schuurkamp   Vanavond is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen op de agenda: Locatiekeuze woningbouw Luttenberg (bespreekstuk) Beslissing op bezwaar tegen besluit vestiging…

Lees meer »

Pilot OZOverbindzorg in jeugdhulp

OZOverbindzorg en de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe willen kind in jeugdhulp beter ondersteunen OZOverbindzorg start dit najaar een project binnen de jeugdhulp. Hiermee wordt de samenwerking gestimuleerd tussen ouders en kind, leerkrachten en hulp- en zorgverleners rondom het kind. Voor dit project heeft OZOverbindzorg een bijdrage gevraagd van Leader de Kracht van Salland. Dit is…

Lees meer »

Theatervoorstelling De Mantelzorgmonologen

Theatervoorstelling voor mantelzorgers Theatervoorstelling voor professionals, mantelzorgers en hun naasten Op 15 oktober wordt er in het Hoftheater een theatervoorstelling georganiseerd over mantelzorg. De voorstelling is gratis toegankelijk voor mantelzorgers en hun familie of vrienden, maar ook voor professionals. Over mantelzorg Veel mensen dragen de zorg voor iemand binnen hun gezin of familie. Mantelzorg is…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 uur Eindtijd: 22.30 uur Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Morgenavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Herziening bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving voormalige Hartkamplocatie (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel en -besluit Bestemmingsplan partiële herziening nr. 30 Wijheseweg 8 en 10a, Raalte (hamerstuk)…

Lees meer »

Ontmoetingscentrum Kom d’r in voor mensen met een geheugenprobleem en hun mantelzorger(s)

Op 19 september start ‘Kom d’r in Raalte’ in de Leeren Lampe. Een informeel inlooppunt waar mensen met geheugenproblemen zonder indicatie naartoe kunnen. Ook mantelzorgers of familieleden van mensen met dementie kunnen hier terecht. Er is ruimte om anderen te ontmoeten die ook te maken hebben met geheugenproblemen. Verder worden er activiteiten georganiseerd. Steeds meer…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 uur Eindtijd: 21.30 uur Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgenavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel beleidsplan Schulddienstverlening 2020-2023 (hamerstuk) Raadsvoorstel uitgangspunten en analyse transformatie sociaal domein (hamerstuk) Raadsvoorstel verkeersagenda: uitvoeringsprogramma 2019/2020 (hamerstuk) Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda  …

Lees meer »