Marienheem

Whatsappborden

Veel animo voor whatsappgroepen gemeente Raalte Op 18 mei jl. is het eerste Whatsapp bord uitgereikt aan de Whatsappgroep Collendoorn. De aanvragen van andere groepen stromen inmiddels binnen. Burgemeester Dadema: “Ik ben blij verrast dat er al zoveel groepen actief zijn in de gemeente. Er hebben zich inmiddels 11 groepen vanuit de hele gemeente gemeld…

Lees meer »

Koninklijke Onderscheidingen

Dit jaar wordt ter gelegenheid van Koningsdag aan 11 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Burgemeester Martijn Dadema reikt op dinsdag 26 april de onderscheidingen uit. Dit vindt plaats tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in de publiekshal van het gemeentehuis (Zwolsestraat 16) te Raalte. U bent hierbij van harte welkom. Vanaf 9.00 uur…

Lees meer »

Kernen op eigen kr8!

Gemeente Raalte gaat actief de kernen in voor informatiebijeenkomsten over zorg, langer zelfstandig thuis wonen, jeugdzorg en werk en inkomen! Op donderdag 10 september trappen we af met de eerste bijeenkomst in het kader van de campagne “kernen op eigen kr8”! In totaal worden er elf informatiebijeenkomsten georganiseerd. In elke kern één en drie in…

Lees meer »

Bezoek burgemeester

Enige tijd geleden, heeft Burgemeester Martijn Dadema en rondje door Mariënheem gemaakt, samen met Raadslid Lidy Holtmaat. Op dat moment was het niet mogelijk om bij de Antonius basisschool in Mariënheem aan te gaan. Afgelopen vrijdag 17 april, was het moment daar om toch nog even een kijkje te nemen. De leerlingenraad heeft de Burgemeester…

Lees meer »

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2014-2018 “Gemeentebelangen, Goed in alle kernen!”

Het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen is nu ook als Pdf Download beschikbaar. Klik hier om de Online versie te lezen.

Gemeentebelangen, Goed in Mariënheem

Dorpsfolder:  Mariënheem Flyer-drieluik-Marienheem Mariënheem is een bloeiende kern die in 2013 haar 75-jarig bestaan op een geweldige manier heeft gevierd. Er waren allerlei festiviteiten en er is een fantastisch boek over Mariënheem verschenen. Gemeentebelangen heeft sinds 2010 weer bestuurs-verantwoordelijkheid gedragen. We hebben er alweer bijna vier jaar op zitten. In die tijd is er veel…

Lees meer »

Gemeentebelangen start campagne en presenteert haar programma 2014-2018

Lokale partij Gemeentebelangen in de gemeente Raalte presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma 2014-2018.   Download het verkiezingsprogramma hier: Verkiezingsprogramma GB 2014-2018

Tunnel in Mariënheem heropend

Woensdag 11 december 2013 om 17.00 uur is de tunnel in Mariënheem onder grote belangstelling heropend. Vooraf spraken onze Wethouder Wout Wagenmans en de heer Stoffer van Rijkswaterstaat lovende woorden voor de inzet van zoveel Mariënhemers. Met samenwerking tussen de schildersclub Mariënheem, leden van Plaatselijk Belang, leerlingen van de basisschool St. Antonius en hun ouders,…

Lees meer »

Ook in 2014 blijft het basistarief afvalstoffenheffing €50,– in Raalte !

Op  donderdag 7 November 2013 is de programmabegroring 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Frank Niens, financieel woordvoerder van GemeenteBelangen,  is tevreden over de afloop van de discussie met het college rondom de afvalstoffenheffing.  “Wij hebben, samen met coalitiepartner CDA het initiatief genomen om ook in 2014 uit te gaan van een basisbedrag van €50,–.Raalte is…

Lees meer »

Gemeentebelangen aanwezig bij de debat-dag van het Carmel College

André Bennink, raadslid binnen de fractie van Gemeentebelangen heeft op 18 oktober leerlingen van het Carmel College begeleid in het verdedigen van stellingen. In de ochtend werd de leerlingen uitgelegd hoe de standpunten te verdedigen. Onderwerpen als verplichte cursussen social media, leeftijdsgrenzen van alcoholgebruik en stemgerechtigde leeftijden kwamen aan bod. Het afschaffen van de studiefinanciering…

Lees meer »