Nieuw-Heeten

Gratis inleveren grof tuinafval

Grof tuinafval? Lever het gratis in! Op zaterdag 17 juni kunnen inwoners van de gemeente Raalte grof tuinafval gratis inleveren. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat inwoners zoveel mogelijk hun grof tuinafval gescheiden aanleveren. Een deel van grof tuinafval wordt compost, met het andere deel wordt duurzame energie opgewekt. Op deze…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 (hamerstuk) Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen (hamerstuk) De Raad op Pad in Nieuw Heeten (bespreekstuk) Reactie wethouder Van Loevezijn op verzoek raad informatie koopstromenonderzoek (bespreekstuk) Vaststelling raadsvoorstel verlenging…

Lees meer »

Raad op pad

Nieuw Heeten in gesprek met gemeenteraad Wat speelt er allemaal in Nieuw Heeten? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Nieuw Heeten, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Nieuw Heeten. In…

Lees meer »

Herdenken op 4 mei

Op donderdag 4 mei wordt de Nationale Dodenherdenking gehouden. Daarbij herdenken we alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Ook in de gemeente Raalte worden de slachtoffers op waardige wijze herdacht. Dat gebeurt…

Lees meer »

Lintjesregen in Raalte

  De volgende personen hebben een Koninklijke Onderscheiding ontvangen: Mevrouw W.J. (Willy) Bieleman – Otten uit Nieuw Heeten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 1990 – heden   vrijwilliger Dorpshuis Ons-Centrum Okkenbroek. Mevrouw Bieleman is lid van het redactieteam van dorpsblad ‘De Koerier’, dat driemaal per jaar verschijnt. Zij verzorgt de lay-out, de vermenigvuldiging (van…

Lees meer »

Vrijkomende agrarische gebouwen

Vrijkomende agrarische gebouwen in Raalte: probleem of kans? Informatiebijeenkomst 11 mei a.s. Bent u eigenaar van vrijkomende stallen of bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Wilt u meepraten en samen met de gemeente kijken naar oplossingen en mogelijkheden? Wij nodigen u van harte uit voor een informatieavond op donderdag 11 mei  om 19.15 uur a.s.…

Lees meer »

Gastles Landstede Raalte

Studenten van Landstede Raalte hebben vanmorgen een gastles gevolgd over politiek. Statenlid Jeroen Piksen (Provinciale staten Overijssel) en raadslid Mark Kampman (GemeenteBelangen Raalte) gaven in samenwerking met Prodemos een gastles. Hierbij waren 25 studenten aanwezig.  

Statenlid en raadslid als gastdocent op school Raalte

Leerlingen Landstede Raalte in gesprek met politici Leerlingen van de Landstede Beroepsopleidingen, Zwolsestraat 63a in Raalte gaan donderdag 2 februari in gesprek met Statenlid Jeroen Piksen (CDA) en raadslid Mark Kampman (GemeenteBelangen Raalte) over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin. De lessen worden begeleid door een moderator van ProDemos,…

Lees meer »

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Martijn Dadema

Raalte is hoopvol en optimistisch voor 2017 5 januari 2017 Intro met [ Bob Dylan/Eddie Vedder, The Times They Are a-Changin’]    Youtube Een mooi liedje, nietwaar. Mooie muziek roept emoties op, geeft energie en hoop. Het verbindt,zet aan tot nadenken. Dit liedje zet ook de toon van mijn nieuwjaarstoespraak. Bob Dylan schreef “The Times…

Lees meer »