Omgevingswet

Groei in de buurtdorpen

Gisterenavond tijdens de raadsvergadering heeft het college de opdracht van de gemeenteraad gekregen om op basis van de groeibeelden Raalte en Heino met voorstellen te komen voor een actualisatie/programmatische uitwerking van de Omgevingsvisie. Uitgangspunt is de bouw van 3000 woningen in de periode tot 1-1-2033. Ook is er behoefte aan nieuwe werklocaties. GemeenteBelangen is positief…

Lees meer »

Roadsvergadering Roalte in’t dialect

Donderdagoamd 10 meert roadsvergadering um half achte ’s oamds met de volgende puntn opn agenda: Vaste stellen “suppletie-uutkering Niet Esprungen Explosieven 2020-2021” (haemerstuk) Vaste stellen bestemmingsplan Witteveensweg 15 Heeten (besprekstuk) Vaste stellen deelnemmen onder de Umgevingswet: anwiezing van gevallen woarin deelnemmen verplicht is (besprekstuk) Vaste stellen um een Adviescommissie Ruumtelijke Kwaliteit in te stellen (besprekstuk)…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Twee sessies Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 18 november om 19.30 uur zijn er twee sessies Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: RdT 1: Raadsvoorstel verordening gegevensverstrekking BRP (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Verdiepende sessie bevoegdheden raad en college en participatie onder Omgevingswet (bespreekstuk) RdT 2: Update transformatieplan sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 16 september om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel participatie onder de omgevingswet Raadsvoorstel verdeling bevoegdheden onder de omgevingswet Toekomstgericht werken en huisvesting Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda U kunt de vergadering volgen via de livestream:  Live

Jaarrekening gemeente Raalte

Impact van Corona op het jaar 2020 wordt zichtbaar in jaarrekening gemeente Raalte Waar ging het geld van de gemeente Raalte in 2020 naartoe? Dat staat beschreven in de jaarrekening. In dit document legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze financiële terugblik op 2020 laat de gevolgen van de…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Vanavond om 19.30 uur is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 1, locatie Timmermanshuis (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Ontwikkelen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-taken) uitvoeringsbeleid (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Bijpraatsessie Omgevingswet (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)…

Lees meer »

Gemeente Raalte stelt omgevingsvisie vast

Raalte stelt uitdagend perspectief vast in Horizon 2040 Na een intensief proces met de samenleving heeft de gemeenteraad van de gemeente Raalte de Omgevingsvisie, Horizon gemeente Raalte 2040 vastgesteld. Deze visie gaat over de toekomst van de leefomgeving, is het strategische sturingsinstrument van de gemeenteraad en helpt inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief. Bekijk…

Lees meer »

Raadsvergadering

Donderdagavond 26 november is er een digitale raadsvergadering. Met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel deelnemen aan het vervolg van het experiment centraal tellen (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Heinoseweg 15 / Raalterstraat 66 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Kanaaldijk Zuid Heino (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Omgevingsvisie ‘Horizon gemeente Raalte 2040’ (bespreekstuk)…

Lees meer »