Onderwijs

Kindergemeenteraad moet kinderen in Raalte gaan betrekken bij de politiek

Studenten Journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle duiken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in de onderwerpen die in de gemeenten van Overijssel spelen. Vandaag staat de verkiezingskaravaan in Raalte, waar de gemeente kinderen wil betrekken bij de politiek door een kindergemeenteraad. GB raadslid Mark Kampman heeft onlangs een interview gehad met RTV Oost Lees verder………  

Onderzoek naar Algemene Muzikale Vorming

Onderzoek naar Algemene Muzikale Vorming De gemeente Raalte heeft het Muziek Netwerk Salland gevraagd een onderzoek te doen naar de behoefte en wensen rondom de lessen Algemene Muzikale Vorming. De gemeente wil de behoefte aan muzikale vorming in beeld brengen en ook de vorm waarin de lessen gegeven kunnen worden. Dit is een van de…

Lees meer »

Wethouder Wagenmans plant bloembollen

Wethouder plant bollen op de Linderte “Een groene omgeving maakt iedereen gelukkiger” “De omgeving is van iedereen en een mooie, groene omgeving maakt iedereen gelukkiger.” Samen met leerlingen van basisschool de Linderte maakte wethouder Wout Wagenmans een begin met het inplanten van een bloembollenveldje bij de school. In het voorjaar barsten hier zo’n 1000 narcissen…

Lees meer »

Onderwijsbegeleiding op het Carmel College Salland

Onderwijsbegeleiding voor kinderen van ouders met een smalle beurs Vanaf 20 november kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen extra huiswerkbegeleiding krijgen. Deze huiswerkbegeleiding wordt op het Carmel College Salland gegeven door de Stichting Onderwijsbegeleiding. Gemeente Raalte financiert deze begeleiding. Wethouder Jacques van Loevezijn: “Het is belangrijk dat kinderen al op school een goede…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 14.00 Eindtijd: 20.00 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgen is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda: Afhandeling klacht burger (bespreekstuk) Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2018 (bespreekpunt) Begroting overzicht Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:    Agenda

Raalte krijgt een Kindergemeenteraad!

Donderdagavond 19 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van de fractie van GemeenteBelangen om een kindergemeenteraad in te stellen in Raalte. Van alle zeventien basisscholen en de twee speciale basisscholen in onze gemeente kunnen de groepen 6,7 en 8 een medeleerling kiezen die namens de school plaatsneemt in deze raad. “De gemeenteraad vind…

Lees meer »

‘We gaan niet linksom, niet rechtsom, wij gaan hogerop’

Dit was één van de uitspraken over het vraagstuk uitbreiding vliegveld Lelystad. Tijdens het raadsdebat op vrijdag 20 oktober gingen leerlingen van de klassen 4 vwo van het Carmel College Salland  het debat met elkaar aan. Ruim 125 vwo-leerlingen van het Carmel College Salland gingen vrijdagmiddag met elkaar in debat over vier vraagstukken. Leerlingen werden…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 17, omgeving Okkenbroekstraat 14 en 23 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Aanwijzing RTV Raalte als lokale media-instelling (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Reactie op motie ‘verbranden…

Lees meer »

Overijssel Debat Award

Mark Kampman; “Vooruitlopend op de Overijssel Debat Award vanmorgen als raadslid mogen meewerken aan het democratiespel. 5 finalisten van het Carmel College Salland gaan door naar de pre-finale. Op 8 december is er een provinciale finale. De deelnemers gingen vanmorgen het debat aan met elkaar over een fictief evenemententerrein in Raalte. Hierbij mocht ik als…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. B.M Grolleman Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel Cultuurbeleidsplan 2017-2021; Cultuur verbindt de samenleving (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Versnellingsaanpak Duurzaam Raalte 2050 2018-2022 (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Reactie op motie ‘verbranden snoeihout’ en motie ‘inzameling snoeihout buitengebied’ (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel i-Visie…

Lees meer »