Raalte

Gemeentebelangen vergadert op locatie

De fractie van gemeentebelangen zal de komende tijd vergaderen op locatie om zo de burgers te betrekken bij de besluitvorming op gemeentelijk niveau en goed te luisteren naar de mening van de inwoners van Raalte en de buurtdorpen. Ook zal er aandacht worden besteed aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande en de inbreng…

Lees meer »

Gemeentebelangen maakt zich sterk voor inspraak en betere positie sportverenigingen in het nieuwe Sportbedrijf Raalte BV

Het bijgaande persbericht is gisteren/vanmorgen uitgezonden naar de verschillende media in Raalte. PERSBERICHT De fracties van Gemeentebelangen en CDA  in Raalte willen een betere borging van belangen van de sportverenigingen binnen het nieuwe sportbedrijf. Op donderdag 30 januari wordt een volgende stap gezet naar de oprichting van een extern sportbedrijf in de gemeente Raalte. Op…

Lees meer »

Gemeentebelangen wil busdienst vanuit Schuilenburg

Gemeentebelangen Raalte wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden om openbaar Vervoer in Raalte-Noord aan te bieden. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders stelt de partij dat. Op dit moment is er nog geen openbaar vervoer in Noord. “Met name de bewoners van het woonservicecentrum Schuilenburg zijn hierdoor beperkt…

Lees meer »

Ook in 2014 blijft het basistarief afvalstoffenheffing €50,– in Raalte !

Op  donderdag 7 November 2013 is de programmabegroring 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Frank Niens, financieel woordvoerder van GemeenteBelangen,  is tevreden over de afloop van de discussie met het college rondom de afvalstoffenheffing.  “Wij hebben, samen met coalitiepartner CDA het initiatief genomen om ook in 2014 uit te gaan van een basisbedrag van €50,–.Raalte is…

Lees meer »

Gemeentebelangen aanwezig bij de debat-dag van het Carmel College

André Bennink, raadslid binnen de fractie van Gemeentebelangen heeft op 18 oktober leerlingen van het Carmel College begeleid in het verdedigen van stellingen. In de ochtend werd de leerlingen uitgelegd hoe de standpunten te verdedigen. Onderwerpen als verplichte cursussen social media, leeftijdsgrenzen van alcoholgebruik en stemgerechtigde leeftijden kwamen aan bod. Het afschaffen van de studiefinanciering…

Lees meer »

Gemeentebelangen stelt vragen over afsluiting Kaagstraat

Het bedrijventerrein De Zegge in Raalte krijgt een kwaliteitsimpuls. De economische functie én de kwaliteit van De Zegge blijven daardoor behouden of worden daar waar mogelijk zelfs versterkt. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is een ruimtelijke hoofdstructuur ontworpen. Hiermee krijgt het bedrijventerrein niet alleen een mooier aanzicht, maar zal ook de verkeersveiligheid  toenemen. Het ontwerp…

Lees meer »

GB stelt vragen over gratis afleveren snoeihout

Gemeenteraadslid Ronald Holtmaat heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de verwerking van snoeihout in de gemeente Raalte. Volgens Holtmaat komt veel snoeihout gewoon in de afvalcontainers terecht, of in de open lucht verbrand. Dat is jammer volgens het raadslid. Snoeihout kan namelijk goed gerecycled worden tot biobrandstof voor bijvoorbeeld duurzame…

Lees meer »

Mogelijkheden voor spoorzone

Nu de N35 niet verbreed wordt, ziet Gemeentebelangen Raalte mogelijkheden voor een tweede doorsteek tussen de Raalte Noord en Raalte-dorp. Daar gaat de partij zich vanaf nu dan ook nog sterker voor maken. Dit geeft ook mogelijkheden voor een verdere invulling van spoorzone west, waarbij een verbinding met het hele Tijenraan-gebied (zwembad sport en scholen) sterk…

Lees meer »

Gemeentebelangen stelt vragen over dwangsom speeltuinvereniging Blekkerhoek

Gemeentebelangen hecht zeer veel waarde aan de functie van Speeltuinvereniging Blekkerhoek, die kan rekenen op brede steun in de Raalter samenleving en regio,  en wil deze graag ook in de toekomst behouden. Gemeentebelangen is dan ook geschrokken van de publicaties die zijn verschenen over de last van dwangsom die is opgelegd aan de speeltuinvereniging. Gemeentebelangen heeft…

Lees meer »

Herontwikkeling zorglocatie De Kemphaan ( Zozijn )

Zorginstelling Zozijn wil de locatie de Kemphaan in Raalte Noord herontwikkelen. Op deze locatie vindt huisvesting en dagbesteding plaats voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Vanwege ontwikkelingen in de zorg en de huidige eisen die worden gesteld aan de woningen, wil Zozijn deze locatie vernieuwen en uitbreiden. De bebouwing wordt grotendeels op eigen…

Lees meer »