Raalte

Keurmerk Veilige Wijk voor Blekkerhoek

Blekkerhoek viert keurmerk Veilige Wijk De wijk Blekkerhoek in Raalte heeft officieel het Politiekeurmerk Veilige Wijk gekregen. Om het certificaat te behalen moet  zestig procent van de woningen en de hele omgeving in een wijk aan een fiks aantal voorwaarden voldoen. Het behalen van het keurmerk wordt op maandag 30 maart gevierd. Dan plaatsen wethouder…

Lees meer »

Mooie prijzen tijdens Dag van de Leerplicht

Enthousiaste leerlingen ontvangen prijs van wethouder Frank Niens Vanochtend, tijdens de Dag van de Leerplicht, hebben wethouder Frank Niens en leerplichtambtenaar Mirella Wolkorte prijzen uitgereikt aan leerlingen van groep 8. De leerlingen die in de prijzen zijn gevallen hebben meegedaan aan een prijsvraag. De 1ste prijs is gevallen op basisschool St. Bernadette uit Heeten. De…

Lees meer »

Start uitgifte 12 kavels Salland II

Informatieavond donderdag 20 november gemeentehuis Raalte   De gemeente Raalte start binnenkort met de uitgifte van 12 bouwkavels in plan Salland II in Raalte. Belangstellenden zijn van harte welkom op de informatieavond op donderdag 20 november van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis te Raalte (ingang raadszaal Zwolsestraat). Plan Salland II In 2011 is…

Lees meer »

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2014-2018 “Gemeentebelangen, Goed in alle kernen!”

Het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen is nu ook als Pdf Download beschikbaar. Klik hier om de Online versie te lezen.

Gemeentebelangen, Goed in Raalte

  Dorpsfolder:  Raalte Flyer-drieluik-Raalte Cultuur, sport, bedrijvigheid, woon-, leer- en leefruimte. Raalte heeft het allemaal! De kern Raalte heeft een sterke regionale positie en kent daardoor een groot verzorgingsgebied. Als lokale, onafhankelijke politieke groepering is Gemeentebelangen sterk verankerd in de Raalter samenleving. We bestaan ruim 40 jaar. Vanaf 2010 heeft Gemeentebelangen weer bestuursverantwoordelijkheid gedragen. We…

Lees meer »

Gemeentebelangen start campagne en presenteert haar programma 2014-2018

Lokale partij Gemeentebelangen in de gemeente Raalte presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma 2014-2018.   Download het verkiezingsprogramma hier: Verkiezingsprogramma GB 2014-2018

Gemeentebelangen vergadert op locatie

De fractie van gemeentebelangen zal de komende tijd vergaderen op locatie om zo de burgers te betrekken bij de besluitvorming op gemeentelijk niveau en goed te luisteren naar de mening van de inwoners van Raalte en de buurtdorpen. Ook zal er aandacht worden besteed aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande en de inbreng…

Lees meer »

Gemeentebelangen maakt zich sterk voor inspraak en betere positie sportverenigingen in het nieuwe Sportbedrijf Raalte BV

Het bijgaande persbericht is gisteren/vanmorgen uitgezonden naar de verschillende media in Raalte. PERSBERICHT De fracties van Gemeentebelangen en CDA  in Raalte willen een betere borging van belangen van de sportverenigingen binnen het nieuwe sportbedrijf. Op donderdag 30 januari wordt een volgende stap gezet naar de oprichting van een extern sportbedrijf in de gemeente Raalte. Op…

Lees meer »

Gemeentebelangen wil busdienst vanuit Schuilenburg

Gemeentebelangen Raalte wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden om openbaar Vervoer in Raalte-Noord aan te bieden. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders stelt de partij dat. Op dit moment is er nog geen openbaar vervoer in Noord. “Met name de bewoners van het woonservicecentrum Schuilenburg zijn hierdoor beperkt…

Lees meer »

Ook in 2014 blijft het basistarief afvalstoffenheffing €50,– in Raalte !

Op  donderdag 7 November 2013 is de programmabegroring 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Frank Niens, financieel woordvoerder van GemeenteBelangen,  is tevreden over de afloop van de discussie met het college rondom de afvalstoffenheffing.  “Wij hebben, samen met coalitiepartner CDA het initiatief genomen om ook in 2014 uit te gaan van een basisbedrag van €50,–.Raalte is…

Lees meer »