Raalte

Gemeentebelangen stelt vragen over afsluiting Kaagstraat

Het bedrijventerrein De Zegge in Raalte krijgt een kwaliteitsimpuls. De economische functie én de kwaliteit van De Zegge blijven daardoor behouden of worden daar waar mogelijk zelfs versterkt. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is een ruimtelijke hoofdstructuur ontworpen. Hiermee krijgt het bedrijventerrein niet alleen een mooier aanzicht, maar zal ook de verkeersveiligheid  toenemen. Het ontwerp…

Lees meer »

GB stelt vragen over gratis afleveren snoeihout

Gemeenteraadslid Ronald Holtmaat heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de verwerking van snoeihout in de gemeente Raalte. Volgens Holtmaat komt veel snoeihout gewoon in de afvalcontainers terecht, of in de open lucht verbrand. Dat is jammer volgens het raadslid. Snoeihout kan namelijk goed gerecycled worden tot biobrandstof voor bijvoorbeeld duurzame…

Lees meer »

Mogelijkheden voor spoorzone

Nu de N35 niet verbreed wordt, ziet Gemeentebelangen Raalte mogelijkheden voor een tweede doorsteek tussen de Raalte Noord en Raalte-dorp. Daar gaat de partij zich vanaf nu dan ook nog sterker voor maken. Dit geeft ook mogelijkheden voor een verdere invulling van spoorzone west, waarbij een verbinding met het hele Tijenraan-gebied (zwembad sport en scholen) sterk…

Lees meer »

Gemeentebelangen stelt vragen over dwangsom speeltuinvereniging Blekkerhoek

Gemeentebelangen hecht zeer veel waarde aan de functie van Speeltuinvereniging Blekkerhoek, die kan rekenen op brede steun in de Raalter samenleving en regio,  en wil deze graag ook in de toekomst behouden. Gemeentebelangen is dan ook geschrokken van de publicaties die zijn verschenen over de last van dwangsom die is opgelegd aan de speeltuinvereniging. Gemeentebelangen heeft…

Lees meer »

Herontwikkeling zorglocatie De Kemphaan ( Zozijn )

Zorginstelling Zozijn wil de locatie de Kemphaan in Raalte Noord herontwikkelen. Op deze locatie vindt huisvesting en dagbesteding plaats voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Vanwege ontwikkelingen in de zorg en de huidige eisen die worden gesteld aan de woningen, wil Zozijn deze locatie vernieuwen en uitbreiden. De bebouwing wordt grotendeels op eigen…

Lees meer »

Uitbreiding Beaphar, Raalte verkeersveiliger

In de raadsvergadering van 29 november j.l. is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitbreidingsplannen van Beaphar. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen op de betreffende locatie aan de Oude Lindertse weg. Op het perceel komen nieuwe productie en overslagruimten. Ook Gemeentebelangen is akkoord gegaan met deze uitbreiding. Beaphar is een…

Lees meer »

Gemeentebelangen op bezoek bij kippenbedrijven in Salland

Zaterdag 15 september heeft LTO Salland onder leiding van Harrie Kiekebosch en Stefan Rientjes een informatieve morgen georganiseerd over kippenbedrijven, gezondheid en leefruimte van de dieren. Doel van deze excursie is om met name vanuit de praktijk, de ondernemers zelf aan het woord te laten en een kijkje te nemen in de stallen zelf.  …

Lees meer »

Structuurvisie Raalte op weg naar 2025. “ De kracht van de kernen”

Maandag 10 september 2012 werd in de raad van Raalte een raadspleinsessie gehouden over dit belangrijke onderwerp.  Waar staat Raalte in 2025 en hoe gaan we dit handen en voeten geven voor de toekomst.  De belangrijkste punten in deze visie voor Gemeentebelangen zijn:  een aantrekkelijke gemeente blijven door werkgelegenheid te lijven bieden, een hoog voorzieningen…

Lees meer »

Kunstgras Heeten, Nieuw-Heeten en Marienheem stap dichterbij

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft Gemeentebelangen samen met het CDA een motie ingediend om te concrete plannen te komen voor de aanleg van kunstgras in de kernen Heeten, Nieuw-Heeten en Marienheem. Gemeentebelangen is van mening dat er gelijkheid moet bestaan tussen het voorzieningenniveau bij de voetbalverenigingen. Daarnaast denken we voordeel te kunnen behalen…

Lees meer »