Roalter Akkoord

Omgevingsvisie

Raalte op koers naar omgevingsvisie In de gemeente Raalte maken we samen een omgevingsvisie. Dat doen we in drie fases tot eind 2019. De eerste fase is nu afgerond. 1079 inwoners dachten na over de toekomst van onze omgeving. De oogst van deze gesprekken vind je op raalte.nl/onzeleefomgeving. De komende periode verdiepen we de opbrengst…

Lees meer »

Roalter Akkoord 2018 – 2022

Vanavond is het Roalter Akkoord 2018 – 2022 door de gemeenteraad van Raalte vastgesteld. In dit akkoord staat beschreven waar de gemeenteraad de komende jaren op in wil zetten voor Raalte. Daarbij is allereerst gekeken naar wat de raad bindt op een negental beleidsprogramma’s. Door te werken met stellingen uit de verkiezingsprogramma’s, de (ambtelijke) bouwstenennotitie…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen jaarstukken 2017 Roalter Akkoord Benoeming wethouders Toelating raadsleden Overige benoemingen Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Een nieuw college in Raalte!

RAALTE – De gemeente Raalte heeft een nieuw college. Donderdagavond laat sloten GemeenteBelangen, CDA en VVD de formatie-onderhandelingen onder leiding van formateur Johan Kiekebosch af met het vaststellen van de portefeuilleverdeling. Nieuw in het college is Dennis Melenhorst, die namens VVD plaats gaat nemen. De beide andere partijen komen terug met vertrouwde namen. Wout Wagenmans…

Lees meer »