Ruimtelijke ontwikkeling

Inbreng GB: Rood voor Rood

De ‘Rood voor Rood’ regeling heeft een grote bijdrage geleverd aan een mooi vitaal buitengebied. Het doel was om voor stoppende agrarische bedrijven de mogelijkheid te bieden om (grote en vaak lelijke) schuren te gaan slopen en deze te vervangen voor een nieuwe woning. Bijkomend voordeel was de maatschappelijke opgave asbestsanering waar we een inhaalslag…

Lees meer »

Uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort in Heino

Wethouder Wout Wagenmans zette op woensdag 9 maart de eerste schop in de grond voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino. Steeds meer Heinose ondernemers willen hun bedrijf uitbreiden of nieuwbouwen. Om hier invulling aan te geven, wordt het bestaande bedrijventerrein uitgebreid. De eerste schop in de grond was het officiële startsein voor het…

Lees meer »

Concept Plan van Aanpak Visie Dorpsrand Heino

Concept Plan van Aanpak Visie Dorpsrand Heino klaar  De kerngroep ‘Dorpsrand Heino’ heeft een concept Plan van Aanpak opgesteld voor het opstellen van de visie voor de dorpsrand van Heino. In dit concept staat de aanpak om tot een visie te komen beschreven. Het concept is opgesteld door de kerngroep, bestaande uit inwoners van Heino,…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 10 februari om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Heeten durft Raadsvoorstel bestemmingsplan Franciscushof zuid (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)   Voorzitter: Mark Kampman Klik hier voor de volledige agenda: Agenda   Deze vergadering gaat via MS Teams, U kunt de vergadering volgen via de…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Donderdagavond 20 januari om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststellen bestemmingsplan Evenbelterweg 7 Raalte, omgeving Evenbelterweg 7 (hamerstuk) Ontstane situatie bij De Productie (bespreekstuk) Vaststellen uitvoeren integrale businesscase Huisvesting, Toekomst Gericht Werken, klimaat & duurzaamheid gemeentehuis (bespreekstuk) Klik hier voor de…

Lees meer »

The Powershop Raalte koopt kavel op De Zegge VII

The Powershop bouwt nieuw pand op De Zegge VII Van een noodhospitaal tot de Formule 1 en het Eurovisiesongfestival; het kan niet plaatsvinden zonder een goede stroomvoorziening. The Powershop is één van de bekendste bedrijven die tijdelijke stroomvoorzieningen levert aan festivals en evenementen. Een internationaal bedrijf, gevestigd in Raalte. En dat blijft zo, want The…

Lees meer »

Aankoop grond bedrijventerrein Blankenfoort

Gemeente Raalte koopt grond voor uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort aan De uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort is weer een stap dichterbij. Na vaststelling van het bestemmingplan door het college van B&W op 9 november, is nu ook de benodigde grond voor de uitbreiding aangekocht. Zodra de bestemmingsplanprocedure helemaal is afgerond, hoopt de gemeente zo snel mogelijk te…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als…

Lees meer »

Bestemmingplan bedrijventerrein Blankenfoort

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort vastgesteld door college Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino is op 9 november door het college vastgesteld. Een nieuwe mijlpaal voor ondernemend Heino. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure hoopt de gemeente zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitgifte van de kavels en het bouwrijp maken…

Lees meer »