Ruimtelijke ontwikkeling

Molenhof officieel geopend

Opening vernieuwde Molenhof in Raalte “Opmaat voor verdere ontwikkelingen” Wethouder Wout Wagenmans nam samen met citymanager en voorzitter van het ROV Henny Zomer woensdag 6 december officieel de vernieuwde Molenhof in Raalte in gebruik. Zij onthulden daarbij een voetgangersbord bij de supermarkten. Wethouder Wout Wagenmans: “De eerste fase voor de aanpak van het centrum van…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 20.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M Kampman Omschrijving: Voorafgaand aan de hoorzitting en de raadpleinsessie is er om 19.30 uur een technisch beraad (de Gunne) Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:   Hoorzitting Gelegenheid voor inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hun mening aan de gemeenteraad…

Lees meer »

Nominatie Jonge Ambtenaar van het Jaar

Vincent Breen genomineerd voor titel Jonge Ambtenaar van het Jaar Vincent Breen van de gemeente Raalte is één van de tien genomineerden in de strijd om de titel Jonge Ambtenaar van het jaar 2018. De organisatie van de verkiezing heeft Vincent uit alle inzendingen van overheidsorganisaties gekozen. Lef, een vernieuwende aanpak en een bijdrage aan…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel Eervol ontslag plaatsvervangend griffier Jan Odink (hamerstuk) Vaststellen verordening Wmo-raad 2017 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Bestemmingsplan Raalte Kern, Meerkoet 8, 10, 12 en 15, 17 (bespreekstuk) Vaststellen Zomernota 2017…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M. Kampman   Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel Bestemmingsplan Raalte Kern, Meerkoet 8, 10, 12 en 15, 17 (bespreekstuk) Vaststellen Zomernota 2017 (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Pilot Energiepark Heeten gemeentelijke bijdrage (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Wijzigen inzamelsystematiek huishoudelijke afvalinzameling…

Lees meer »

Zomernota 2017

Raalter college tevreden over tussenbalans Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 en lopende begroting op koers. Het college van de gemeente Raalte heeft ingestemd met de zomernota 2017. Uit de zomernota 2017 blijkt dat Raalte goed op koers ligt met de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Kiezen in de kern” en de lopende begroting 2017. Tussenbalans Wethouder Financiën Frank…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.00 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg – Heuvelweg (hamerstuk) Accountantselectie (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften (bespreekstuk)…

Lees meer »

Omgevingsvergunning Sebava BV

College verleent omgevingsvergunning Sebava BV Veranderen en uitbreiden varkenshouderij Nijverdalseweg 13 toegestaan Het college van de gemeente Raalte heeft op 23 mei 2017 een omgevingsvergunning verleend aan Sebava BV voor het veranderen en uitbreiden van de varkenshouderij aan de Nijverdalseweg 13 in Mariënheem. Met deze vergunning kan een start gemaakt worden met het bouwen van…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 Vaststelling beleidsplan Recreatie en Toerisme 2017-2020 Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg,bemoeizorg en beschermd wonen I-visie Voorafgaand is er om 19.00 uur een Technisch Beraad over het Raadsonderzoek De Zegge VII. Voor de…

Lees meer »

Rapport ‘de Zegge VII beschreven’

Vandaag is het rapport “De Zegge VII beschreven” aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad van Raalte en beschrijft de besluitvorming en realisatie van het bedrijventerrein De Zegge VII van 2000 tot begin 2016. Met het onderzoek wil de raad duidelijkheid krijgen over het proces van aankoop zodat zij…

Lees meer »