Ruimtelijke ontwikkeling

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.00 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg – Heuvelweg (hamerstuk) Accountantselectie (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften (bespreekstuk)…

Lees meer »

Omgevingsvergunning Sebava BV

College verleent omgevingsvergunning Sebava BV Veranderen en uitbreiden varkenshouderij Nijverdalseweg 13 toegestaan Het college van de gemeente Raalte heeft op 23 mei 2017 een omgevingsvergunning verleend aan Sebava BV voor het veranderen en uitbreiden van de varkenshouderij aan de Nijverdalseweg 13 in Mariënheem. Met deze vergunning kan een start gemaakt worden met het bouwen van…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 Vaststelling beleidsplan Recreatie en Toerisme 2017-2020 Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg,bemoeizorg en beschermd wonen I-visie Voorafgaand is er om 19.00 uur een Technisch Beraad over het Raadsonderzoek De Zegge VII. Voor de…

Lees meer »

Rapport ‘de Zegge VII beschreven’

Vandaag is het rapport “De Zegge VII beschreven” aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad van Raalte en beschrijft de besluitvorming en realisatie van het bedrijventerrein De Zegge VII van 2000 tot begin 2016. Met het onderzoek wil de raad duidelijkheid krijgen over het proces van aankoop zodat zij…

Lees meer »

Vrijkomende agrarische gebouwen

Vrijkomende agrarische gebouwen in Raalte: probleem of kans? Informatiebijeenkomst 11 mei a.s. Bent u eigenaar van vrijkomende stallen of bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Wilt u meepraten en samen met de gemeente kijken naar oplossingen en mogelijkheden? Wij nodigen u van harte uit voor een informatieavond op donderdag 11 mei  om 19.15 uur a.s.…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststelling Bestemmingsplan voormalige Mariaschool Heino (hamerstuk) Vaststelling Verordening heffing en invordering ozb 2017 (hamerstuk) Vastelling Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (hamerstuk) Vaststelling afschaffen betaald parkeren (bespreekstuk) Vaststelling Initiatief voorstel D66 Burgerraadsleden (bespreekstuk) Uitvoering motie verbranden snoeihout (bespreekstuk)   Voor de…

Lees meer »