Financiële zaken

Huishoudboekje gemeente Raalte goed op orde

Het college heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aangeboden. De basis van deze programmabegroting is de vastgestelde kadernota 2022-2025. Wethouder Frank Niens: “Samen met onze inwoners, ondernemers en de regio maken we onze kernen tot een prachtplek om te wonen, werken, leven en recreëren. Daarbij komen we voor belangrijke opgaven te staan. Ik…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Donderdagavond is er in de raadzaal een Rond de Tafelgesprek. Voorzitter: mevr. A. Booijink-Jonkman In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over de Kadernota de RES de definitieve vaststelling bijpraten stand van zaken warmtevisie De vergadering is te volgen via:  Live Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk…

Lees meer »

Jaarrekening gemeente Raalte

Impact van Corona op het jaar 2020 wordt zichtbaar in jaarrekening gemeente Raalte Waar ging het geld van de gemeente Raalte in 2020 naartoe? Dat staat beschreven in de jaarrekening. In dit document legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze financiële terugblik op 2020 laat de gevolgen van de…

Lees meer »

Starterslening in Raalte

Starterslening vanaf 26 mei aan te vragen in de gemeente Raalte Ben je starter op de woningmarkt, maar kun je net niet genoeg hypotheek krijgen? Dan is de starterslening misschien wat voor jou. De starterslening is een lening waarmee je nét een beetje extra kunt lenen voor het aankopen van je eerste woning. De lening…

Lees meer »

Roadsvergadering

Donderdag 25 meert is er een roadsvergadering. De roadsvergadering begint um half achte ’s oamds (19.30 uur). De veurlopige besprekpunten bint: Antwoord geven op een breef van iene die ok in Roalte woont, oaver het gebruuk van vergif op het laand en bie het vee (landbouwgif). Anstellen van nieje luu voor de Rekkenkaemergroep 2021 Vaste…

Lees meer »

Raadsvergadering en Rond de tafel

Donderdagavond zijn er twee geplande vergaderingen: Raadsvergadering (digitaal) om 19.30 uur met de volgende onderwerpen: Vaststellen verordening OZB 2021 (hamerstuk) Vaststellen verordening tot 1e wijziging van Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2020 (hamerstuk) Klik hier voor de agenda:   Agenda Rond de Tafel aansluitend aan de Raadsvergadering met het volgende onderwerp: Uitkomst…

Lees meer »

Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen 2020

Vandaag zijn de algemene beschouwingen van de gemeenteraad van Raalte. Hieronder treft u de bijdrage van GemeenteBelangen aan. Dit jaar heeft GemeenteBelangen naast de tekst een kort filmpje gemaakt. Via de volgende link is deze te bekijken: Algemene Beschouwingen GemeenteBelangen 2020 Voorzitter, Het Coronavirus maakt alles anders. Daarom wil de fractie van GemeenteBelangen aan het…

Lees meer »

Raadsvergaderingen gemeente Raalte

Morgen, 10 november zijn er twee raadsvergaderingen. De begrotingsbehandeling wordt verdeeld over twee vergaderingen: In de middag vanaf 14.00 wordt vergaderd in twee termijnen waarbij ook moties en amendementen ingediend kunnen worden. Na deze bespreking wordt de vergadering gesloten. ’s Avonds is er om 19.30 uur een digitale besluitvormende vergadering waarbij alleen over moties, amendementen…

Lees meer »

Raadsvergadering en Rond de Tafel

Donderdagavond 29 oktober is er een Raadsvergadering (19.30 uur) en een Rond de Tafeloverleg (19.45 uur). Locatie: Gemeentehuis Raalte Raadsvergadering Voorzitter: dhr. Martijn Dadema Er staat een onderwerp op de agenda: Vaststellen Koersdocument corona (hamerstuk) Agenda   Rond de Tafeloverleg Voorzitter: dhr. Mark Kampman Er staan twee onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel programmabegroting 2021 en…

Lees meer »