Financiële zaken

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Donderdagavond 25 november om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda:   Aanwijzing de heer C. Knipping als interim griffier Vaststellen gunning accountant (hamerstuk) Vaststellen verordening gegevensverstrekking BRP (hamerstuk) Vaststellen VTH ambitiedocument (hamerstuk) Bespreken principeverzoek uitbreiding varkenshouderij Heetenseweg 9A-9C (bespreekstuk)   Klik…

Lees meer »

Precariobelasting Horeca Raalte

College van B&W wil ook dit jaar geen precariobelasting voor horecaondernemers heffen De horeca heeft ook dit jaar te maken met coronamaatregelen. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. De gemeente Raalte wil horecaondernemers ondersteunen waar mogelijk. Daarom stelt het college van B&W voor om, net als in 2020, geen precariobelasting te heffen. Dit is een…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Donderdagmiddag 11 november om 14.00 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststellen Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (bespreekstuk) Vaststellen belastingverordeningen 2022 (hamerstuk)   Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda   U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live

Rond de Tafeloverleg 1

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. Mark Kampman   Donderdagavond 28 oktober om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Hoorzitting Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel belastingverordeningen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel adviesraad sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld…

Lees meer »

Huishoudboekje gemeente Raalte goed op orde

Het college heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aangeboden. De basis van deze programmabegroting is de vastgestelde kadernota 2022-2025. Wethouder Frank Niens: “Samen met onze inwoners, ondernemers en de regio maken we onze kernen tot een prachtplek om te wonen, werken, leven en recreëren. Daarbij komen we voor belangrijke opgaven te staan. Ik…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Donderdagavond is er in de raadzaal een Rond de Tafelgesprek. Voorzitter: mevr. A. Booijink-Jonkman In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over de Kadernota de RES de definitieve vaststelling bijpraten stand van zaken warmtevisie De vergadering is te volgen via:  Live Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk…

Lees meer »