Financiële zaken

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 20.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M Kampman Omschrijving: Voorafgaand aan de hoorzitting en de raadpleinsessie is er om 19.30 uur een technisch beraad (de Gunne) Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:   Hoorzitting Gelegenheid voor inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hun mening aan de gemeenteraad…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel Eervol ontslag plaatsvervangend griffier Jan Odink (hamerstuk) Vaststellen verordening Wmo-raad 2017 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Bestemmingsplan Raalte Kern, Meerkoet 8, 10, 12 en 15, 17 (bespreekstuk) Vaststellen Zomernota 2017…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. B.M. Grolleman   Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen verordening Wmo-raad 2017 (bespreekstuk) Voorgenomen aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg IJsselland (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 (bespreekstuk) Presentatie Kracht van Salland Informatie over organisatieontwikkeling   Voor de volledige agenda…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M. Kampman   Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel Bestemmingsplan Raalte Kern, Meerkoet 8, 10, 12 en 15, 17 (bespreekstuk) Vaststellen Zomernota 2017 (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Pilot Energiepark Heeten gemeentelijke bijdrage (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Wijzigen inzamelsystematiek huishoudelijke afvalinzameling…

Lees meer »

Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

Meer focus op lokale economie en verantwoord inkopen bij Gemeente Raalte Raalte wil meer focus op lokale economie en maatschappelijk verantwoord inkopen. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen zodat dit mogelijk wordt. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast naar aanleiding van gewijzigde…

Lees meer »

Zomernota 2017

Raalter college tevreden over tussenbalans Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 en lopende begroting op koers. Het college van de gemeente Raalte heeft ingestemd met de zomernota 2017. Uit de zomernota 2017 blijkt dat Raalte goed op koers ligt met de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Kiezen in de kern” en de lopende begroting 2017. Tussenbalans Wethouder Financiën Frank…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.00 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg – Heuvelweg (hamerstuk) Accountantselectie (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften (bespreekstuk)…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg – Heuvelweg Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet Vaststellen raadsvoorstel overdracht eigendom en…

Lees meer »

Tegemoetkoming zorgkosten inwoners met minimuminkomen

Tegemoetkoming zorgkosten voor inwoners met minimuminkomen Voor inwoners met een minimuminkomen is het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering een grote last. Daarom kunnen inwoners van de gemeente Raalte met een minimuminkomen en een laag vermogen een eenmalige bijdrage aanvragen van 200 euro. Hiervoor kunnen zij tot 1 juli 2017 een aanvraag indienen bij de…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel route gevaarlijke stoffen (hamerstuk) De Raad op Pad in Lierderholthuis (bespreekstuk) Vaststellen nieuwe verordening reclamebelasting 2017, intrekken parkeerverordening 2003 en verordening parkeerbelastingen 2017 (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda