Financiële zaken

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel route gevaarlijke stoffen (hamerstuk) Vaststellen nieuwe verordening reclamebelasting 2017, intrekken parkeerverordening 2003 en verordening parkeerbelastingen 2017 (bespreekstuk) Informatienotitie evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel 4e wijziging legesverordening 2017 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie gemeentelijke belastingen (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Wijziging Borgwijk fase 2, partiele herziening nr. 1, omgeving Sigmeyer’ (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Afwijken bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 17 Raalte (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie gemeentelijke belastingen (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Verkeersveiligheid Heuvelweg Luttenberg (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Eenmalige investeringssubsidie t Asspel en De Schalm (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Afwijken bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 17 Raalte (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Deelname Sallandse Dialoog (bespreekstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Gunning aanbesteding maaimachines

Gemeente mag niet gunnen aan oorspronkelijke nummer één Op dinsdag 3 januari heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het kort geding dat Almat B.V. te Laren heeft aangespannen naar aanleiding van de aanbesteding van kooi- en cirkelmaaiers door de gemeente Raalte. Het vonnis luidt dat de inschrijving van de voorlopig gegunde partij ongeldig moet worden…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststelling Bestemmingsplan voormalige Mariaschool Heino (hamerstuk) Vaststelling Verordening heffing en invordering ozb 2017 (hamerstuk) Vastelling Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (hamerstuk) Vaststelling afschaffen betaald parkeren (bespreekstuk) Vaststelling Initiatief voorstel D66 Burgerraadsleden (bespreekstuk) Uitvoering motie verbranden snoeihout (bespreekstuk)   Voor de…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststelling Bestemmingsplan voormalige Mariaschool Heino (hamerstuk) Vaststelling Verordening heffing en invordering ozb 2017 (hamerstuk) Vastelling Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (hamerstuk) Vaststelling afschaffen betaald parkeren (bespreekstuk) Vaststelling Initiatief voorstel D66 Burgerraadsleden (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanmiddag is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen gemeenschappelijke regeling totstandkoming Omgevingsdienst IJsselland (RUD) (hamerstuk) Vaststellen verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Het Wooldhuis te Heino (hamerstuk) Vaststellen Visienotitie en Gemeenschappelijke Regeling Jeugd (hamerstuk) Vaststellen 3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (hamerstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Algemene beschouwingen GemeenteBelangen

Donderdag 10 november is er een Raadsvergadering met oa het “Vaststellen Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020” op de agenda, De algemene beschouwing van GemeenteBelangen leest u hieronder: Algemene beschouwingen november 2016 Voorzitter. In het kort is de fractie van GemeenteBelangen zeer tevreden met de sluitende begroting in 2017 en met een meer-jaren-perspectief dat een structureel…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen subsidieaanvraag De Laarman (bespreekpunt) Vaststellen Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2017 (bespreekpunt Uitvoering motie verbranden snoeihout (bespreekpunt) Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Raadpleinsessie

Vanavond is er om 19.30 uur een Hoorzitting met aansluitend Technisch beraad over de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. Zie voor de volledige agenda:   Link