Veiligheid en handhaving

Raalte blijft een veilige gemeente

De gemeente Raalte is een veilige gemeente om te wonen en werken. Dat laten de jaarcijfers van de politie zien. Het afgelopen jaar steeg de traditionele criminaliteit, zoals woninginbraken en diefstallen van brom-, snor-, fietsen. Cybercrime, zoals online fraude en afpersing, nam juist af na de coronaperiode. Het aantal overlastmeldingen door jeugd daalde van 180…

Lees meer »

Politiecijfers

Jaaroverzicht criminaliteit en overlast in de gemeente Raalte De criminaliteit verandert. De klassieke vormen van criminaliteit zijn de laatste jaren sterk gedaald. Gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Politie zijn het afgelopen jaar onder andere door de coronacrisis en digitale criminaliteit voor andere uitdagingen komen te staan en hebben zich daarin aangepast. Het afgelopen jaar…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Verkeersagenda

Samen werken aan een verkeersveilige gemeente De verkeersveiligheid in onze gemeente is erg belangrijk. In de verkeersagenda staat beschreven wat we doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Benieuwd naar de getroffen maatregelen in 2021? We zetten er een aantal voor je op een rij. Bekijk de hele verkeersagenda op www.raalte.nl/verkeersagenda.   Verkeersagenda Onveilige fietsoversteken Er…

Lees meer »

Carbidschieten

Ga je carbidschieten? Meld het vooraf bij de gemeente! Carbid schieten is een mooie traditie in de gemeente Raalte, maar het moet wel veilig gebeuren. Houd je daarom goed aan de regels die helpen om op een veilige manier carbid te schieten. Dat geldt ook voor de coronamaatregelen. Ga je carbidschieten? Meld het dan! Dit…

Lees meer »

Vragen GB diefstal uit boerderijautomaten

De fractie van GemeenteBelangen maakt zich grote zorgen over toenemende vernieling en diefstal van geld uit boerderij automaten. Daarom heeft fractievoorzitter Jan Schokker vanavond in de raadsvergadering dit onderwerp aan de orde gebracht en vragen aan het college gesteld: “Hardwerkende mensen die veel geld hebben geïnvesteerd om hun met zorg geproduceerde lokale producten aan de…

Lees meer »

Twee sessies Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 18 november om 19.30 uur zijn er twee sessies Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: RdT 1: Raadsvoorstel verordening gegevensverstrekking BRP (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Verdiepende sessie bevoegdheden raad en college en participatie onder Omgevingswet (bespreekstuk) RdT 2: Update transformatieplan sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)…

Lees meer »

Kinderen krijgen verkeersveiligheidsbox cadeau op vierde verjaardag

Op vierjarige leeftijd gaat de schoolperiode officieel van start. Kinderen nemen dan vaker deel aan het verkeer. Verkeersveiligheid is daarbij erg belangrijk. Om hierbij te helpen, krijgen alle kinderen uit de gemeente Raalte op hun vierde verjaardag een verkeersveiligheidsbox cadeau. Het doel is dat ouders hun kinderen al op jonge leeftijd leren over verkeer. Sproet en…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 30 september om 19.30 uur zijn er twee sessies Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: RdT 1: Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Zwolsestraat 82 – 84 Raalte (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel bestemmingsplan Berkendijk 15 Heino (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Prestatieafspraken met Salland Wonen (door de agendacommissie voorgesteld…

Lees meer »