Bereikbaarheid en mobiliteit

Motie uitval treinen Heino – Zwolle

Motie Vreemd aan de Orde t.a.v. uitval treinen Heino – Zwolle. Inleiding op de motie door GemeenteBelangen raadslid Irene Weertman-Halfwerk: “Ik dacht vanochtend laat ik nog even op de NS app kijken hoe de treinen vanuit Heino naar Zwolle voor vanochtend rijden. En wat bleek…… Rechtstreekse trein, die van 8:00 uur naar Zwolle reed niet,…

Lees meer »

Maatregelen N35: aanwonenden raken toegangsweg naar huis kwijt

Bij Heino- Noord en tussen Heino en Raalte worden door Rijkswaterstaat bajonetaansluitingen aangelegd. Hoewel de N35 hierdoor veiliger wordt gemaakt, dreigt een aantal aanwonenden de toegang tot hun huis en bedrijf te verliezen. GemeenteBelangen pleitte ervoor dit eerst op te lossen, voordat het plan in de gemeenteraad zou komen. Het liep anders. GemeenteBelangen vindt een…

Lees meer »

Woningbouw Douma terrein

Woningbouw op Douma terrein en toenemende verkeersdrukte voor de Enkstraat. Afgelopen woensdag was GemeenteBelangen als toehoorder aanwezig bij een informatiebijeenkomst met de omwonenden van het Doumaterrein. Projectontwikkelaar BPD (onderdeel van de Rabobank) heeft voor het Douma terrein een mooi plan bedacht voor ruim 80 woningen, waarvan ongeveer 25% voor sociaal woningbouw.  De omwonenden, veelal bewoners…

Lees meer »

AutoMaatje

Voor GemeenteBelangen is het van groot belang dat inwoners mee blijven doen, ook mobiliteit is belangrijk voor inwoners. Daarom heeft raadslid Mark Kampman vragen gesteld aan het college of dit een extra vervoersmogelijkheid kan zijn voor de  (kwetsbare-) inwoners van de gemeente Raalte. Op de website van de ANWB is meer informatie te vinden over…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Onderzoek extra fiets- en voetgangersverbinding bij Knooppunt Raalte

Het projectteam Knooppunt Raalte gaat een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om een extra fiets- en voetgangersverbinding aan te leggen bij Knooppunt Raalte. Het team kijkt naar de technische uitvoerbaarheid. Ook wordt een inschatting gemaakt van mogelijke kosten.   In november 2021 is in de gemeenteraad van Raalte een motie aangenomen, ook mede ingediend door…

Lees meer »

Verkeersagenda

Samen werken aan een verkeersveilige gemeente De verkeersveiligheid in onze gemeente is erg belangrijk. In de verkeersagenda staat beschreven wat we doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Benieuwd naar de getroffen maatregelen in 2021? We zetten er een aantal voor je op een rij. Bekijk de hele verkeersagenda op www.raalte.nl/verkeersagenda.   Verkeersagenda Onveilige fietsoversteken Er…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 1

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Concept Fietsbeleidsplan (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2038 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda Deze vergadering gaat via MS Teams, U kunt de vergadering volgen…

Lees meer »

Gemeente Raalte pakt dit najaar vijf fietsoversteken aan

Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Ook voor fietsers. Daarom pakt de gemeente Raalte – net als vorig jaar – vijf onveilige fietsoversteken waar fietsers voorrang hebben aan. Zo wordt het voor alle weggebruikers duidelijker waar fietsers voorrang hebben. De werkzaamheden nemen per fietsoversteek ongeveer één week in beslag. Inrichting fietsoversteken De fietsoversteken worden eenvoudig en uniform…

Lees meer »

Zwolseweg en Dorpsstraat Heino

De Zwolseweg en Dorpsstraat in Heino zijn aan onderhoud toe. Er zijn verschillende opgaven, zowel groot als klein. Denk bijvoorbeeld aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, riolering, wegen, verkeer en groen. Wat moet er precies gebeuren? En hoe kan dit slim gecombineerd worden? Dat gaat gemeente Raalte de komende periode onderzoeken.   “Het doel is…

Lees meer »