Bereikbaarheid en mobiliteit

Verbreding N35

Gemeente Raalte erg blij met mijlpaal voor verbreding N35 Op korte termijn wordt in beeld gebracht wanneer gestart kan worden met een onderzoek naar de realisatie van de verbreding van de N35 naar twee keer twee rijstroken, de zogenaamde Marsroute. Ook gaat duidelijk worden wat de kosten hiervan zijn. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur kreeg…

Lees meer »

Gemeente aan de slag met parkeerproblematiek stations Heino en Raalte

Het aantal treinreizigers is het laatste jaar fors toegenomen. Een mooie ontwikkeling! Het nadelige effect is echter dat er een tekort aan autoparkeerplaatsen is ontstaan op de stations in Heino en Raalte. Dit blijkt ook uit diverse reacties van aanwonenden en reizigers. De gemeente Raalte heeft dit opgepakt en heeft al een oriënterend parkeeronderzoek uitgevoerd.…

Lees meer »

Verdere optimalisatie succesvol parkeerbeleid in Raalte

Begin 2018 is het parkeren in het centrum van Raalte onder de loep genomen. Dit naar aanleiding van de afschaffing van het betaald parkeren. De conclusie is dat het parkeren over het algemeen goed en naar tevredenheid verloopt. Wel is er ruimte voor optimalisatie. Inwoners, ondernemers en bezoekers. Allemaal parkeren ze in het centrum van…

Lees meer »

Hart van Nederland: petitie voor aanpak N35

Gisteren was er een reportage op Hart van Nederland. Inwoners van de Sallandse dorpen zijn een petitie gestart voor de aanpak van de N35, oftewel: de ‘dodenweg’. Op de weg, die dwars door de dorpen loopt, vallen jaarlijks talloze verkeersdoden. Al twintig jaar strijden de inwoners van de dorpen langs de Rijksweg voor een veiligere…

Lees meer »

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Ruimte voor Roalter Akkoord De begroting van de gemeente Raalte voor 2019 is structureel sluitend. Ook voor de jaren daarna is deze in balans. Dat blijkt uit de begroting die het college de gemeenteraad aanbiedt. Ontwikkelingen Er zijn veel ontwikkelingen die de agenda de komende jaren bepalen. Bijvoorbeeld de ambities uit het Roalter Akkoord en…

Lees meer »

Herinrichting Almelosestraat

Inloopbijeenkomst herinrichting Almelosestraat De Almelosestraat wordt een visitekaartje van Raalte als het aan de gemeente ligt. Deze belangrijke toegangsweg voor het centrum van Raalte wordt volgens de plannen begin 2020 opnieuw ingericht. Verouderde riolering en opgaven op het gebied van verkeer, groen en levensloopbestendigheid worden zo tegelijk aangepakt. U bent van harte welkom om de…

Lees meer »

Technische uitwerking fietsverbinding Knooppunt Raalte gereed

De geplande fietsverbinding tussen Raalte Noord en Raalte Centrum is een stap dichterbij. De technische en financiële uitwerking van de door de raad gewenste verbinding is gereed. De plannen voor de fietsverbindingen worden na vaststelling van de rapportage door het college aan de provincie voorgelegd, om mee te nemen bij de realisatie van Knooppunt Raalte.…

Lees meer »

Bereikbaarheid centrum Raalte

Verdere optimalisatie van bereikbaarheid Raalte centrum De bereikbaarheid van het centrum van Raalte is belangrijk. Uit het onderzoek naar de bereikbaarheid van het centrum bleek vorig jaar al dat deze als goed werd ervaren. Automobilisten scoorden een 7.6 en fietsers een 8.2. Er was daarmee geen directe aanleiding tot ingrijpende verandering. Wel zijn er naar…

Lees meer »

Verkeersagenda gemeente Raalte

Het thema verkeer mag rekenen op een brede belangstelling. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Er liggen veel vraagstukken die om aandacht vragen. Met het maken van een verkeersagenda wil de gemeente Raalte de juiste prioriteiten stellen. Op welke plekken moeten de wegen worden aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren en welke campagnes moet de gemeente voeren om…

Lees meer »