Bereikbaarheid en mobiliteit

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 20.00 Voorzitter: dhr. Mark Kampman   Vanavond is er een Raadpleinsessie met één punt op de agenda:   Vaststellen Onttrekking aan openbaarheid overweg Sportlaan, Raalte   Na afloop is er een informatiebijeenkomst Minimabeleid.   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:    Agenda

Onderzoek naar parkeersituatie Raalte centrum

Raaltenaren blij met huidige situatie parkeren centrum Sinds april 2017 is er een nieuw parkeerbeleid voor Raalte centrum. Hoe functioneert dit parkeersysteem? Een onderzoek naar de parkeerdruk en de beleving van inwoners laat een positief beeld zien. Er is voldoende parkeercapaciteit in het centrum en het winkelend publiek, ondernemers en bewoners van het centrum zijn…

Lees meer »

Extra Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een extra Raadsvergadering om 19.30 uur met het volgende punt op de agenda: Debat Bestuursovereenkomst Knooppunt Raalte Op verzoek van de fracties van BB, LA, VVD en SP vindt er een debat plaats over de concept-bestuursakkoord inzake Knooppunt Raalte/ Kruispunt Bos. Voor…

Lees meer »

Raadsvergadering en Raadpleinsessie

Raadsvergadering  Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 19.45 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende hamerstukken op de agenda: Vaststellen Wijziging Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (hamerstuk) Vaststellen Bijstelling bebouwde komgrens Heeten (hamerstuk)  Vaststellen Toepassen coördinatieregeling voor project verbetering verkeersveiligheid N35 Wijthmen- Nijverdal (hamerstuk) Vaststellen Beleidsnota garantstellingen (hamerstuk)…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 14.00 Eindtijd: 20.00 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgen is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda: Afhandeling klacht burger (bespreekstuk) Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2018 (bespreekpunt) Begroting overzicht Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:    Agenda

Inspiratieboek centrum Raalte

Winkelend publiek weet wat het wil in centrum Raalte Inspiratieboek aangeboden Het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) en de gemeente Raalte hebben winkelend publiek gevraagd hoe het centrum van Raalte nog aantrekkelijker kan worden. De vele reacties en ideeën die zijn aangedragen, zijn nu gebundeld in een inspiratieboek dat gisteren gepresenteerd werd. Veel groen, het opwaarderen…

Lees meer »

Inwoners en winkeliers winkelgebied Het Raan zijn de overlast zat

De situatie bij de doorgang in het winkelgebied Het Raan in Raalte-Noord wordt door een aantal ondernemers en inwoners van Raalte-Noord als zeer onveilig beschouwd. Dit door het ontbreken van een fietsverbod. Fietsers, zowel jong als oud, gebruiken deze doorgang herhaaldelijk en hierdoor ontstaan onveilige situaties. Mensen met volle boodschappenwagens gebruiken deze doorgang ook om…

Lees meer »

Verbetering verkeersveiligheid dankzij praktijkdag voor jonge automobilisten

Praktijkdag voor jonge automobilisten helpt verkeersveiligheid te verbeteren Ben jij de beste jonge automobilist van Olst-Wijhe en Raalte? Wist je dat het risico op een ongeval bij een jonge bestuurder vijf keer groter is? De gemeenten Olst-Wijhe en Raalte vinden het belangrijk om hier actie op te ondernemen. Daarom organiseren zij op zaterdag 28 oktober,…

Lees meer »

Uitnodiging inloopbijeenkomst fietsverbindingen knooppunt Raalte

Uitnodiging inloopbijeenkomst fietsverbindingen knooppunt Raalte Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de nieuwe fietsverbinding(en) knooppunt Raalte. In april van dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van  kruispunt Bos. Ook heeft de raad een besluit genomen over de globale ligging van een nieuwe fietsverbinding die de huidige fietsoversteek bij kruispunt…

Lees meer »