Welzijn

Theatervoorstellingen ‘Vind je het gek!’

Kom ook naar ‘Vind je het gek!’ Theatervoorstelling over omgaan met psychische kwetsbaarheid Dit najaar zijn er in de gemeente Raalte drie theatervoorstellingen over omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. De voorstellingen zijn bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en andere inwoners van de gemeente Raalte die te maken hebben met deze doelgroep. Over de voorstelling…

Lees meer »

Portefeuilleverdeling college Raalte

Vorige week is het nieuwe college bekend gemaakt. Het nieuwe college bestaat uit vijf wethouders (samen 4,1 fte). Vanavond zijn de fractievoorzitters geïnformeerd over de portefeuilleverdeling. De komende jaren ziet de portefeuilleverdeling van het college er als volgt uit: Installatie wethouders en nieuwe raadsleden De installatie van de wethouders vindt plaats in een openbare raadsvergadering…

Lees meer »

Kr8-markt voor vrijwilligers

Op donderdag 23 november van 16.00 tot 19.00 uur vindt de Kr8-markt plaats. Dit is een vrijwilligersmarkt waar mensen die krachten zoeken (maatschappelijk betrokken organisaties) en mensen die kracht leveren (de vrijwilligers) in contact met elkaar komen. De markt is voor alle inwoners van de gemeente Raalte die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk. De Kr8-markt wordt…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 Vaststelling beleidsplan Recreatie en Toerisme 2017-2020 Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg,bemoeizorg en beschermd wonen I-visie Voorafgaand is er om 19.00 uur een Technisch Beraad over het Raadsonderzoek De Zegge VII. Voor de…

Lees meer »

Tegemoetkoming zorgkosten inwoners met minimuminkomen

Tegemoetkoming zorgkosten voor inwoners met minimuminkomen Voor inwoners met een minimuminkomen is het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering een grote last. Daarom kunnen inwoners van de gemeente Raalte met een minimuminkomen en een laag vermogen een eenmalige bijdrage aanvragen van 200 euro. Hiervoor kunnen zij tot 1 juli 2017 een aanvraag indienen bij de…

Lees meer »

Raalter statushouders ondertekenen participatieverklaring

Vorig jaar zijn er 90 statushouders in de gemeente Raalte komen wonen. Dit zijn nieuwe inwoners die een verblijfsvergunning hebben. Op 9 maart 2017 heeft een groep van 35 nieuwe inwoners de participatieverklaring ondertekend. Hiermee verklaren zij de waarden van onze Nederlandse samenleving te kennen en deze te respecteren. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel 4e wijziging legesverordening 2017 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie gemeentelijke belastingen (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Wijziging Borgwijk fase 2, partiele herziening nr. 1, omgeving Sigmeyer’ (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Afwijken bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 17 Raalte (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel…

Lees meer »

Aftrap IkPas in Sportcafé Tijenraan op 1 maart

Op woensdag 1 maart 2017 start de landelijke actie IkPas: 30 of 40 dagen zonder alcohol. Ook inwoners van de gemeente Raalte doen mee! op 1 maart om 17.00 uur staan de deuren van Sportcafé Tijenraan wijd open voor de officiële start. Deelnemers en geïnteresseerden zijn van harte welkom! Programma IkPas Raalte is een initiatief…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel rapport rekenkamercommissie gemeentelijke belastingen (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Verkeersveiligheid Heuvelweg Luttenberg (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Eenmalige investeringssubsidie t Asspel en De Schalm (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Afwijken bestemmingsplan Nieuwe Deventerweg 17 Raalte (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Deelname Sallandse Dialoog (bespreekstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Zorg, Werk en Inkomen en Welzijn in Raalte van start met nieuwe aanpak

Zorg, Werk en Inkomen en Welzijn in Raalte van start met nieuwe aanpak Raalte is gestart met een aanpak om de problemen van inwoners op het gebied van Zorg (WMO), Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg en Veiligheid niet elk apart, maar in samenhang op te pakken. Alle organisaties op het gebied van zorg, jeugdzorg,…

Lees meer »