CDA en Gemeentebelangen presenteren bestuursakkoord ‘Kiezen in de kern’

Akkoord zet in op vitale kernen en betrokken inwoners (download Bestuursakkoord)

Formateur Breun Breunissen heeft  op woensdag 14 april het nieuwe bestuursakkoord ‘Kiezen in de kern’ en de nieuwe kandidaat wethouders met de Portefeuilleverdeling gepresenteerd. In dit bestuursakkoord worden de bestuurlijke keuzes voor 2010 tot en met 2014 toegelicht. Deze keuzes zijn gericht op het vitaal houden van de kernen met inwoners die betrokken zijn. Verder laat het bestuursakkoord zien dat de gemeente Raalte de komende jaren fors gaat bezuinigen. 

In de kern

In het  bestuursakkoord zijn vitale kernen en betrokken inwoners belangrijke speerpunten. De coalitie van CDA en GB  zet in op het verder doorontwikkelen van de strategische visie Raalte 2020, zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 mei 2008. De coalitie wil, waar mogelijk, toch investeren in voorzieningen, onderwijs, zorg en duurzaamheid. Op deze manier wil zij behouden wat goed is voor het woon- en leefklimaat van de negen kernen.

Bezuinigingen

De gemeente Raalte staat de komende jaren voor een forse bezuiniging. Voor de komende collegeperiode gaat de coalitie minimaal € 4,3 miljoen structureel bezuinigen.. Dit vraagt om ingrijpende keuzes en daagt tegelijk uit om nieuwe kansen te benutten. Zo willen CDA en GB  ook de komende 4 jaar een gezond financieel beleid blijven voeren en de lokale lastendruk zo laag mogelijk houden. Om dit mogelijk te maken moet er in de gehele organisatie fors bezuinigd worden op veel taken.  Er is breed gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden, van het  beheer en onderhoud van de openbare ruimte tot het verstrekken van minder subsidies en bijdragen. Maar ook een nog efficiëntere dienstverlening en het beperken van de overheadkosten. Daarnaast moet het anders aanpakken van taken ook leiden tot een bezuiniging. Zo zal de  functie van zwem- sport- en bibliotheekvoorzieningen centraal komen te staan en is de fysieke accommodatie hieraan ondergeschikt. Al deze maatregelen leiden tot een vermindering van 24 fte gemeenteambtenaren.  Daarnaast wordt ingezet om zoveel mogelijk samen te gaan werken met andere (omliggende) gemeenten. Bij het vinden naar bezuinigingsmogelijkheden zijn de zorg en de minima zoveel mogelijk ontzien.

Samen optrekken

De coalitie wil bij het maken van belangrijke keuzes samen optrekken met de gemeenteraad,  inwoners, het maatschappelijk middenveld en bedrijven. Maar ook wil het college de samenwerking met bedrijven en instellingen vergroten. De coalitie wil daarnaast meer overlaten aan de markt en minder zelf als gemeente zaken oppakken.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk