Cliëntervaringsonderzoek minimabeleid

Inwoners Raalte tevreden met dienstverlening minimabeleid

Inwoners van de gemeente Raalte waarderen de dienstverlening minimabeleid een 7.0. Doet de gemeente Raalte voldoende om minima te ondersteunen? Is de informatie die de gemeente stuurt duidelijk? Kennen inwoners de regelingen voor mensen met een laag inkomen? Deze en meer vragen zijn voorgelegd aan inwoners met een laag inkomen in de gemeente Raalte. Met de resultaten uit het onderzoek gaat de gemeente Raalte aan de slag om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wethouder Jacques van Loevezijn over de score: “We zijn trots op dit cijfer, zeker met het oog op de grote veranderingen die rondom de decentralisaties hebben plaatsgevonden”.

Wat gaat goed?
Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten tevreden zijn over het contact met de medewerkers. Zij werken snel en efficiënt, houden zich goed aan de gemaakte afspraken, beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, geven een correcte behandeling en doen hun uiterste best om te helpen.
Ook de bereikbaarheid van de gemeente, de openingstijden en de wachttijden worden allemaal met minimaal een 7 gewaardeerd. Het hoogst scoort de manier waarop de medewerkers van de balie met de respondenten omgaan (7.8).

Wat kan beter?
Natuurlijk is er ook nog ruimte voor verbeteringen. Op de onderdelen die te maken hebben met informatievoorziening blijkt dat de behoefte aan heldere informatie over de verschillende regelingen groot is. Dit speelt niet alleen bij het minimabeleid maar ook bij voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Sinds 2015 is er immers veel veranderd. Informatievoorziening is daarmee een belangrijk speerpunt binnen het sociaal domein.

Over het onderzoek
In het onderzoek is gevraagd naar de ervaringen van inwoners met het aanvragen van en het contact over de voorzieningen voor minima. 173 inwoners hebben het onderzoek ingevuld. De gemeente Raalte heeft verschillende voorzieningen voor mensen met een laag inkomen zoals de bijzondere bijstand, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en de maatschappelijke participatiebijdrage, dit is een bijdrage aan bijvoorbeeld sport, uitjes of internetkosten.

De resultaten van het onderzoek  worden gebruikt als input voor het minimabeleid en de verdere verbetering van onze dienstverlening.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk