College wil maatregelen Arendshorst-Collendoorn

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte heeft een maatregelenpakket opgesteld om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de buurt Arendshorst – Collendoorn te verbeteren. Voor deze maatregelen stelt het college de gemeenteraad voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 172.300. In het maatregelenpakket is geen tweede ontsluiting voor de buurt opgenomen. Wethouder Wout Wagenmans: ‘In het afgelopen jaar hebben we veel overleg gehad met de wijkbewoners om alle verbeterpunten goed in beeld te brengen en samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Hiervoor hebben we een werkgroep gevormd met bewoners uit de wijk. Voor de meeste verbeterpunten is het gelukt om een oplossing te vinden waar de werkgroep tevreden over is. Die hebben we verwerkt in het maatregelenpakket dat nu voorligt. Een tweede ontsluiting is géén onderdeel van dit pakket, omdat daar binnen de werkgroep geen consensus over bestond en omdat rapporten van Veilig Verkeer Nederland en  Goudappel Coffeng aantonen dat één ontsluiting voor deze wijk afdoende is.’ 

Verkeersveiligheid 

Met het maatregelenpakket wil de gemeente de verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid in de wijk op zowel korte als lange termijn verbeteren. Zo worden kruisingsvlakken en de weginrichting aangepast om de attentie te verhogen en de snelheid te beperken. Om de leefbaarheid te bevorderen, wordt de speelmogelijkheid in de wijk uitgebreid en wordt er een extra ontsluiting voor fietsers aangelegd. Tevens wordt de ontsluiting Arendshorst – Burgemeester Zuidwijklaan verbeterd. Hiervoor stelt het college voor om het uitzicht en overzicht te verbeteren, onder meer door de verzamellocatie voor de afvalcontainers te verplaatsen. Daarnaast wordt ook de zichtbaarheid van deze ontsluiting voor het verkeer op de Burgemeester Zuidwijklaan vergroot.

Verkeersregelaars bouwverkeer

Voor de bouwwerkzaamheden die recent gestart zijn in de wijk, zal er bouwverkeer de wijk in en uit rijden via de ontsluiting Arendshorst – Burgemeester Zuidwijklaan. Om dit bouwverkeer op drukke momenten zoveel mogelijk te reguleren, zet de gemeente verkeersregelaars in. Wethouder Wout Wagenmans: ‘In nauw overleg met de aannemer zetten we deze verkeersregelaars in en hebben we afgesproken dat het bouwverkeer zoveel mogelijk in bloktijden de wijk in en uit rijdt. De medewerkers van de aannemer parkeren ook buiten de wijk, om de parkeerdruk te verminderen.’

Parkeren

Een andere maatregel is het verbeteren van de parkeersituatie, waardoor de parkeerdruk in de wijk afneemt. Om dit te bereiken stelt het college voor om extra parkeerplaatsen te realiseren. Daarnaast zal ook het parkeren op ongewenste plekken worden tegen gegaan en gaat de gemeente er op toezien dat de afspraken over het parkeren op eigen terrein nageleefd worden.

Geen tweede ontsluiting

Vanaf het begin heeft een deel van de buurtbewoners de wens geuit voor een tweede ontsluiting. In de werkgroep zijn hiervoor elf mogelijke opties voor een ontsluiting in beeld gebracht en besproken met de werkgroep. Hierover is geen consensus bereikt, waardoor een eensluidend advies vanuit de werkgroep hierover niet mogelijk is. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Het verkeer dat door de wijk gaat, kan ook in de toekomst goed afgewikkeld worden via de ontsluiting Arendshorst – Burgemeester Zuidwijklaan. Onderzoek waarbij onder andere gekeken is naar het aantal vervoersbewegingen, laat dus ook zien dat verkeerskundig gezien één ontsluiting voor deze wijk afdoende is. Dit komt ook overeen met het oorspronkelijke bestemmingsplan, zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Vervolg

Naar aanleiding van het collegebesluit is er op woensdagavond 4 maart een nieuw overleg met de werkgroep. Eind maart wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd voor alle buurtbewoners. Daar kan men kennis nemen van de maatregelen en kunnen er eventueel vragen over gesteld worden. Naar verwachting zal de raad in haar vergadering van april een besluit nemen over het krediet voor de maatregelen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk