Concept Plan van Aanpak Visie Dorpsrand Heino

Concept Plan van Aanpak Visie Dorpsrand Heino klaar 

De kerngroep ‘Dorpsrand Heino’ heeft een concept Plan van Aanpak opgesteld voor het opstellen van de visie voor de dorpsrand van Heino. In dit concept staat de aanpak om tot een visie te komen beschreven. Het concept is opgesteld door de kerngroep, bestaande uit inwoners van Heino, de voorzitter van Plaatselijk Belang Heino en twee vertegenwoordigers van de gemeente Raalte. Omdat het om een onderwerp gaat dat heel Heino aangaat, heeft de kerngroep besloten het concept Plan van Aanpak met de inwoners te delen en om hun mening te vragen.   

Wat is de Visie Dorpsrand Heino?

De ‘Dorpsrand Heino’ is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied. Denk aan de vraag naar woningbouwmogelijkheden in Heino, de opwaardering van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energieopgaven. Het doel van de Visie Dorpsrand Heino is om kaders te formuleren voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de dorpsrand.

Wat staat er in het Plan van Aanpak?  

Hierin staat een nadere uitleg van het doel van de visie met daarbij de aanpak om tot de visie te komen. Ook is aangegeven hoe de inwoners van Heino hierbij worden betrokken en is de samenstelling en rol van de kerngroep erin vastgelegd. Verder geeft het concept Plan van Aanpak de selectiecriteria weer voor het externe adviesbureau dat gaat helpen bij het ontwikkelen van de visie.

Reageren op concept Plan van Aanpak

De kerngroep vindt het belangrijk het concept Plan van Aanpak te delen met de inwoners van Heino, voordat de gemeente dit definitief vaststelt. De kerngroep heeft goed nagedacht over de inbreng uit de gemeenschap en de rol van de gemeenteraad die de visie vaststelt en is erg benieuwd wat de inwoners van Heino ervan vinden.

Belangstellende kunnen het concept Plan van Aanpak downloaden via www.raalte.nl/dorpsrandheino. Reacties op het concept kunnen tot uiterlijk 24 februari 2022 worden gemaild naar dorpsrandheino@raalte.nl.

Vervolgstappen

Alle reacties worden door de kerngroep beantwoord en waar nodig verwerkt in het Plan van Aanpak. Na raadpleging van de gemeenteraad stelt het college van burgemeester en wethouders het Plan van Aanpak vervolgens vast. Met het externe bureau dat de visie gaat ontwikkelen, wordt daarna – naar verwachting in juni van dit jaar – de eerste inwonersbijeenkomst gepland om ideeën en wensen te verzamelen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk