Concept Woonvisie open voor inspraak

Concept Woonvisie open voor inspraak

De gemeente Raalte stelt eenmaal in de vier jaar  een woonvisie op.  Vanaf dit moment is deze concept woonvisie 2016-2020 vrijgegeven voor inspraak. “Het is goed wonen in Raalte en dat willen we graag zou houden”, zegt wethouder Wout Wagenmans. “Ik vind het belangrijk dat de inwoners van Raalte, van jong tot oud, zich thuis voelen in onze gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om de juiste woning maar ook om een prettige woonomgeving. Dat is de basis van deze woonvisie.”

Inhoud

De visie gaat niet alleen over het bouwen van nieuwe woningen, maar over het wonen in brede zin. Het gaat dan over het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, ook als men zorg nodig heeft. En het gaat over de sociale huurvoorraad in de gemeente. Het aantal huishouders in de gemeente Raalte neemt in de komende jaren toe, evenals de vergrijzing. Ook ontstaan steeds meer 1 en 2 persoonshuishoudens waardoor de woningvraag verandert. Allemaal onderwerpen die in deze woonvisie aan de orde komen.

Procedure

De concept woonvisie ligt voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Op www.raalte.nl/woonvisie staat een digitale versie. Tot 22 april 2016 is het voor iedereen mogelijk  een zienswijze in te dienen. Na de periode van de ter inzage legging wordt de concept woonvisie eventueel aangepast met de ingediende reacties. Vervolgens wordt de visie door het college ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd

Interessant? Deel het direct met uw netwerk