Convenant Raalte Armoedevrij

Raalte Armoedevrij in 2020 een stap dichterbij!

Woensdag 28 september is een start gemaakt met de Lokale Sociale Agenda voor 2017. Deze start vond plaats tijdens de eerste bijeenkomst van alle partijen in de gemeente Raalte die het convenant Raalte Armoedevrij hebben getekend. In maart is een start gemaakt met 5 partijen. Op dit moment hebben ruim 20 partijen het convenant ondertekend. Daarnaast is een aantal enthousiaste partijen van plan om het convenant nog dit jaar mede te ondertekenen.

bijeenkomst-raalte-armoedevrij

Wat is het convenant?
Het convenant is de aanzet tot een nauwere samenwerking tussen deze partners. Door meer samen op te trekken willen deze partijen de ondersteuning van mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk oppakken, om met inzet van deze mensen zelf, tot een oplossing te komen. Het doel is dat iedere inwoner die (tijdelijk) te weinig middelen van bestaan heeft hulp krijgt en dat iedereen, inclusief kinderen, mee kan blijven doen in de samenleving en niet buitenspel komt te staan.

Lokale Sociale Agenda
De deelnemende partijen hebben aangegeven welke activiteiten er in 2017 worden ontwikkeld en uitgevoerd op het terrein van armoedebestrijding en bevordering van sociale participatie.
Deze activiteiten vormen samen de Lokale Sociale Agenda. Voor het jaar 2017 ligt de focus op preventie en vroegsignalering.

Meer informatie?
Kan uw organisatie ook haar steentje bijdrage aan een Armoedevrij Raalte of wilt u meer weten over het convenant?  Neemt u dan contact op met Humanitas Raalte: humanitas@raalte.nl

Interessant? Deel het direct met uw netwerk