Cultuur Café in het teken van de zorg

Cultuur Café Raalte: Iedereen doet mee!

Op woensdag 27 februari vindt het volgende Cultuur Café Raalte plaats.

Dit cultuur café staat geheel in het teken van de verbinding van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Raalte met de zorgsector. Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden gaan we zoeken naar wat en hoe de cultuursector kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven in de zorg, zoals het vergroten van de zelfredzaamheid en integratie en het tegengaan van vereenzaming: Iedereen doet mee!

Henny Hoeksma zal voorbeelden geven hoe vanuit Centraal Hart Raalte bewoners van De Hartkamp, bezoekers en de omgeving bezig zijn met kunst en cultuur en hoe waardevol dat is. Daarnaast is er een spreker die Culturele organisaties aan zal sporen om hun maatschappelijke relevantie te vergroten door nieuwe doelgroepen te betrekken.

Het Cultuur Café is op een passende locatie: in het Grand Café van woonzorgcentrum De Hartkamp te Raalte. Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar. U kunt zich opgeven via cultuur@raalte.nl.

Naast de vertegenwoordigers van culturele organisaties zijn met name vertegenwoordigers van organisaties voor zorg en welzijn van harte welkom. Ook als u niet uit de cultuursector of de zorgsector komt, maar hierover mee wilt praten, bent u van harte welkom op de 27e.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk