Cultuursubsidie Erfgoed

Gemeente Raalte ondersteunt restauratie van monumenten met subsidie voor advieskosten

Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten moeten behouden blijven voor volgende generaties.

De gemeente Raalte wil dit stimuleren en daarom kunnen eigenaren een tegemoetkoming in de advieskosten van een erkende restaurateur aanvragen. Deze subsidie heet de erfgoedsubsidie.

De erfgoedsubsidie aanvragen

De subsidie kan het gehele jaar door worden aangevraagd. Wilt u deze subsidie aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier op www.raalte.nl/subsidies in. Hier vindt u ook de Subsidieregeling Sociaal beleid 2019 met de randvoorwaarden waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen.

Overige cultuursubsidies

Niet alleen erfgoed maar ook andere culturele projecten, evenementen en initiatieven kunnen worden gestimuleerd met een subsidie.

De subsidie cultuurarrangement is gericht op cultuureducatie en -deelname door de jeugd, erfgoed, cultureel ondernemerschap en vrijwilligersondersteuning. Ook is er een subsidie culturele evenementen. Deze is bedoeld voor evenementen in de openbare ruimte zonder de mogelijkheid tot het heffen van een toegangsprijs en horeca-inkomsten. Tot slot is er de projectsubsidie cultuur voor vernieuwende projecten die actieve cultuurdeelname op een laagdrempelige manier stimuleert.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden kunt u terecht op www.raalte.nl/subsidies. Ook kunt u contact opnemen met de cultuurmakelaar van de gemeente Raalte, Eléon de Haas. U bereikt Eléon de Haas via raalte@cultuurmakelaar.com  of  06 – 23040169.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk