De Laarman

De Laarman wordt museaal bezoekers- en activiteitencentrum

Museum De Laarman in Luttenberg gaat mensen verbinden met de wereld achter het voedsel en met het landschap. In 2012 heeft de gemeenteraad een bedrag voor de verbouwing van de Laarman gereserveerd. Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om de honderdtachtigduizend euro die gereserveerd zijn nu voor de nieuwe plannen van De Laarman beschikbaar te stellen.

lm

De plannen

Het markante hoofdgebouw is van oorsprong een veevoederfabriek, een gebouw met cultuurhistorische waarde en een kenmerkende silotoren. Het bestuur van De Laarman wil het museum ombouwen naar een museaal bezoekers- en activiteitencentrum. Als eerste stap zijn in 2015 de gebouwen aangekocht. Daarna heeft het bestuur samen met de vrijwilligers van het museum, deskundigen, betrokken Luttenbergers, het onderwijs en het bedrijfsleven, een plan opgesteld. Dat plan is uitgewerkt in het projectplan “De Laarman: Verbinden van mensen met de wereld achter het voedsel en het landschap”.

De plannen moeten leiden tot een versterking van recreatie en toerisme in Salland. Er komen werkplaatsen waar mensen al doende leren over voedsel en voedselproductie, zoals in het Broodlab, de Melkweg en de oude moestuin. Daarnaast zijn er films, tentoonstellingen, erfgoedroutes met verhalen en is er een mogelijkheid voor geo-catching. De Laarman wordt een podium voor informatie en discussie over voedselkwesties in combinatie met bezoeken aan bedrijven.

De uitvoering

Voor het realiseren van het nieuwe concept is het nodig om de bijgebouwen te slopen en nieuwe ruimten aan het hoofdgebouw te bouwen. De oude mengvoederinstallatie met transportsysteem en mengkuip worden beter in beeld gebracht. Het oorspronkelijke zadeldak en de toegankelijkheid van de silotoren worden hersteld. De Laarman wordt helemaal opnieuw ingericht en de gronden aan de overkant van de weg worden geschikt gemaakt voor het verbouwen van graan en vergeten groenten. De inrichting wordt levendig en uitnodigend. Er komen voedselpresentatiezones voor veevoeder en volle grondvoedsel en zijn combinaties van oude voorwerpen en actieve ontdekelementen aanwezig.

Subsidies, giften en leningen

Naast de bijdrage van de gemeente worden de plannen voor De Laarman verwezenlijkt door bijdragen van Europa (POP3-Leader), de provincie, fondsen, giften, leningen en eigen werkzaamheid. De totale kosten zijn inclusief BTW begroot op € 700.000.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk