De raad op pad

Raalte in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Raalte? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Raalte voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Raalte in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn vragen die aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Raalte op dinsdag 11 oktober aanstaande. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, in gesprek met inwoners. Tijdens deze avond hebben inwoners de gelegenheid om ideeën of wensen in te brengen, alleen luisteren kan natuurlijk ook. Op deze manier haalt de gemeenteraad op wat leeft en speelt in Raalte.

De raad op pad
Om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met inwoners gaat ‘De raad op pad’. Dit houdt in dat de gemeenteraad van Raalte in deze raadsperiode alle kernen bezoekt.
Burgemeester Martijn Dadema zit deze speciale avonden voor. Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen. Inwoners en groepen krijgen de gelegenheid hun onderwerpen te presenteren in een zogenaamde pitch. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen. Ook mensen die alleen willen luisteren zijn van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien als u de link opent: https://youtu.be/qkc_6DpNAlA. Tijdens de eerste bijeenkomst in Mariënheem pitchte de elfjarige Tijs zijn idee, zijn pitch is te bekijken onder de volgende link: https://youtu.be/IBfME1wOot8.

Waar kunt u over pitchen?
Over uw rol als mantelzorger, over onderwerpen die leven in uw straat of verdere omgeving, over een succeservaring die u als voorbeeld wilt delen met anderen. Of een uitdaging die u samen met de gemeente wilt aangaan. Breng dit onder de aandacht en ga erover in gesprek met de gemeenteraad.

Locatie
De bijeenkomst voor Raalte is op dinsdag 11 oktober aanstaande in het Carmel College Salland, locatie Havo/VWO, Hofstedelaan 4 in Raalte

Programma
20.00-21.30 uur Welkom door burgemeester Dadema.
Inwoners pitchen in twee minuten hun onderwerp.
Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch.
21.30-22.00 uur De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien door alle aanwezige inwoners van Raalte. Aan het eind van de bijeenkomst hoort u van de burgemeester hoe er een vervolg wordt gegeven aan de onderwerpen die tijdens deze avond zijn ingebracht.
22.00 uur Informele afsluiting met een drankje.
Opgeven om te pitchen
Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl. Omschrijf hierbij kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog doorgeven of u wilt pitchen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie door te mailen naar griffie@raalte.nl of te bellen naar 0572 347770.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk