Doel afvalscheiding huisafval 2020 in 2018 al gehaald

Inwoners uit de gemeente Raalte hebben de doelen voor 2020 op het gebied van afvalscheiding in 2018 al gehaald. Dat blijkt uit gegevens van ROVA. 75% van het huisvuil wordt gescheiden en per inwoner wordt er gemiddeld maximaal 100 kg restafval aangeboden. De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner was in 2017 nog 108 kg.

Wethouder Frank Niens: “Dit is een mooi resultaat, waar ik alle inwoners dan ook voor wil complimenteren. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Zo liggen er onder andere kansen om meer afval te hergebruiken.” De gemeente streeft erna om de hoeveelheid restafval in 2025 nog verder terug te brengen.

Grondstoffenmonitor
Jaarlijks ontvangt de gemeente een grondstoffenmonitor van ROVA. Dit is een rapport dat weergeeft hoe inwoners van de gemeente Raalte scoren op het gebied van afvalscheiding. Ook wordt er een vergelijk gemaakt met andere gemeenten waar ROVA werkzaam is. Uit het rapport blijkt dat de gemeente Raalte gemiddeld scoort.

Afvalstoffenheffing
Het rapport kijkt ook naar de hoogte van afvalstoffenheffing. Huishoudens in de gemeente Raalte betalen in vergelijking tot de andere gemeenten relatief weinig. In het rapport is het gemiddelde tarief in de gemeente Raalte meegenomen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk