Een coalitie zonder GemeenteBelangen, is dit wel wat de inwoners willen?

Onbegrip en ongeloof over het buitenspel zetten van de verkiezingswinnaar

‘Teleurstellingen horen bij het leven en je ziet ze vaak niet aankomen, maar op basis van de verkiezingsuitslag komt deze teleurstelling wel als een enorme onverwachte dreun aan’, aldus fractievoorzitter Jan Schokker.

Op donderdag 14 april werd duidelijk dat GemeenteBelangen voorlopig buitenspel staat in de collegeonderhandelingen. Informateur Hans Vroomen, in het dagelijks leven burgemeester van Ommen, maakte duidelijk dat Burgerbelangen, CDA en VVD elkaar gevonden hebben en verder gaan onderzoeken of ze gezamenlijk een college kunnen vormen.

Lijststrekker Irene Weertman: ‘We vragen ons serieus af of dit is wat de inwoners van Raalte willen. Na het tellen van de stemmen bleek dat wij opnieuw de grootste partij zijn met zeven zetels.  We hebben de afgelopen jaren veel gedaan voor de inwoners van onze gemeente en uit de verkiezingsuitslag trekken wij de conclusie dat we mandaat hebben om verder te gaan op de ingeslagen weg.  Burgerbelangen heeft het bij de verkiezingen echter ook heel goed gedaan, van vier raadszetels naar zeven raadszetels. Doordat ze wel minder stemmen kregen dan wij, zijn zij als tweede geëindigd. Het CDA is als derde partij geëindigd met vijf raadszetels, ten opzichte van de vorige verkiezingen ééntje minder.  Wij hebben de informateur aangegeven dat wat ons betreft onderzocht moest worden of een college bestaande uit GemeenteBelangen, Burgerbelangen en CDA haalbaar is. Dit voor wat betreft Burgerbelangen om recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Met het CDA hebben we al twaalf jaar lang in het college op een prettige en constructieve manier  samengewerkt. Zelfs in zware tijden hielden we elkaar de hand vast. Ook qua verkiezingsprogramma zijn er weinig verschillen, die wat ons betreft zeker te overbruggen waren. Ten aanzien van Burgerbelangen hebben wij wel de vraag of het verkiezingsprogramma van deze partij financieel haalbaar is. Dat zou voor ons een belangrijk punt zijn in de verdere onderhandelingen. Daarom hebben wij de informateur als tweede optie aangegeven om de huidige coalitie bestaande uit GemeenteBelangen, CDA en VVD voort te zetten. Deze coalitie heeft de afgelopen vier jaar goed gewerkt en kon op raadsbrede steun rekenen. Vanuit de VVD heeft wethouder Dennis Melenhorst hier een goede inbreng gehad’.

Wethouder Frank Niens  maakt een vergelijking met de spelregels in de sport. ‘Zie je het voor je dat bijvoorbeeld Feijenoord na overwinning op Slavia Praag niet doorgaat naar de volgende ronde? Dan is de wereld te klein. In de politiek worden soms blijkbaar andere spelregels gehanteerd. Gelukkig staan wij niet alleen in onze verbazing. Ook PvdA, GroenLinks en D66 zijn hooglijk verbaasd over hetgeen nu op tafel ligt en vanuit deze partijen wordt een college bestaande uit Burgerbelangen, CDA en VVD nu niet bepaald direct omarmd.

Hoe verder? Jan Schokker zegt hier het volgende over: ‘We blijven open staan voor overleg met alle partijen. Volgens mij zijn de inwoners niet gebaat bij een college dat geen raadsbrede steun heeft.’

Burgerbelangen, CDA en VVD hebben inmiddels Hans Vroomen als vervolgopdracht benoemd tot formateur. Wij hopen dat de formateur bij de uitwerking van de vervolgopdracht voldoende aandacht heeft voor bestuurlijke stabiliteit en continuïteit, zowel in het college als in de raad.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk